Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΡΑΓΚΟΥΣΗ.............

Παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου μας κ. Γιώργος Πρεβεζάνος δεν έχει κοινοποιήσει ακόμη σε εμάς την έκθεση ελέγχου που «έκανε»(;;;) στο νομικό πρόσωπο «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου», δηλαδή ούτε στη διοίκηση του νομικού προσώπου, ούτε στο δήμαρχο κ. Γιάννη Αναγνωστόπουλο και πολύ δε περισσότερο σε ουδεμία εκτενή ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη, κατά την πρόσφατη συζήτηση του θέματος σε τακτική συνεδρίαση (7/6/2010) σχετικά με τις διαπιστώσεις του, θεωρούμε επιβεβλημένο να σας ενημερώσουμε ότι:1. Δεν γνωρίζουμε αν έγιναν προφορικά αιτήματα για δειγματικό έλεγχο από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Χρήστο Παπανικολάου. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι γραπτό αίτημα προς το νομικό πρόσωπο δεν υπήρξε ποτέ έως τις αρχές του Δεκεμβρίου οπότε και υποβλήθηκε και ικανοποιήθηκε άμεσα. 2. Το εν λόγω αίτημα ήρθε αρχές Δεκεμβρίου 2009 συνημμένο με εισαγγελική εντολή, που απευθυνόταν στο Δ.Σ του οποίου ο κ. Παπανικολάου είναι μέλος. Την προεδρία παρέλαβε την 17-12-2009 ημέρα Πέμπτη ο κ. Γιάννης Κόντος και αμέσως δόθηκε εντολή να δοθούν τα στοιχεία που ζητούνταν. Την 21-12-2009(ημέρα Δευτέρα) δόθηκαν όλα τα στοιχεία στον κ. Παπανικολάου εκτός από τα τιμολόγια που είναι προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούσε ο αιτών να τα ελέγξει παρά μόνο στα γραφεία του Δήμου. Απ’ ότι διαπιστώθηκε τότε ο κ. Παπανικολάου δεν ήθελε να εγκατασταθεί στο Λογιστήριο ούτε να συνεργαστεί, για δικούς του λόγους, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, γραμματέα και ταμία του νομικού προσώπου και πέρασε κάποιος χρόνος ,περίπου 20 ημέρες, οπότε ήρθε και η δεύτερη εισαγγελική εντολή, για να δοθούν τα στοιχεία. Για αποφυγή άλλων προστριβών ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά ο πρόεδρος (κ. Κόντος) και προσκόμιζε για 10 περίπου εργάσιμες ημέρες ό,τι ζητούσε ο κ. Παπανικολάου. Επειδή σε κάποιες παραγράφους της έκθεσης αναφέρεται ότι κάποια στοιχεία δεν παραδόθηκαν σας διαβεβαιώνουμε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι ψευδέστατος και υποβολιμαίος.3. Από τον κ. Παπανικολάου έγινε καθολικός έλεγχος όλων των οικονομικών χρήσεων του Νομικού Προσώπου για τα έτη 2007, 2008 και 2009. Δεν υπήρξε καμιά δαπάνη που να μην ελέγχτηκε.4.Το ποσό της «δήθεν» αύξησης των εξόδων από το 2007 και ύστερα κατά 394.744,27 ευρώ είναι ψευδέστατο και φανταστικό. Δεν σχετίζεται με κανένα ποσό και παρατίθεται στην έκθεση μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Κι αυτό διότι από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει αυτή η αύξηση των εξόδων και δεν υπάρχουν οφειλές σε προσωπικό. Επίσης τα ανεξόφλητα τιμολόγια ζητήθηκαν και παραδόθηκαν στον κ. Παπανικολάου και κατά συνέπεια έχει πλήρη εικόνα των όποιων ….«χρεών υπήρχαν έως τέλη του Δεκεμβρίου 2009.5.Από τα τέλη του 2007 έως και τα τέλη του 2008 προβήκαμε σε εκτεταμένες εργασίες στα κτηριακά συγκροτήματα του 2ου και 3ου Παιδικού Σταθμού (εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους) αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές και λειτουργήσαμε δυο υπερσύγχρονους πλήρως εξοπλισμένους ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Κατά συνέπεια οι εκφράσεις και «στοιχεία» που αναφέρονται στην 4η παράγραφο του ελέγχου είναι αόριστα, ανούσια και φανταστικά και παρατίθενται μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. 6.Το αποθεματικό του νομικού προσώπου την 1η Ιανουαρίου 2007 που αναλάβαμε τη διοίκησή του είχε ως εξής:Ταμείο (μετρητά): 164.600,69,Κρατήσεις μισθοδοσίας: 9.797,69,Εφάπαξ Ν.103/75:55.512,48, Ειδικευμένα:4.719, Σύνολο: 234.629,90.Από την παράθεση του παραπάνω αδιαμφισβήτητου στοιχείου προκύπτει ότι τα όσα αναφέρονται στην έκθεση σχετικά με τις δαπάνες αποτελούν ανακρίβειες και φανταστικά νούμερα. Αφού το ποσό 270.541,00 ευρώ που αναφέρεται σαν αποθεματικό στο τέλος του 2006 και το οποίο «σπαταλήθηκε» δεν σχετίζεται πουθενά, μιας και δεν υπάρχει, ενώ το διαθέσιμο ποσό για «σπατάλη» …μπορεί να θεωρηθεί αυτό των 164.600,69€…Κατά συνέπεια έχει ενδιαφέρον να εξηγηθεί από πού προκύπτει ότι το ποσό για «σπατάλη» ήταν 270.000€…Μάλιστα από τα παραπάνω διαθέσιμα μετρητά έπρεπε μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 να διατεθούν 6.976€ σε προμηθευτές και να καταβληθούν 7.000€ σε προμηθευτή ύστερα από τελεσίδικη αγωγή για αρχική οφειλή 4.688€… (Γιατί άραγε η προηγούμενη δημοτική αρχή στην οποία ηγούταν ο κ. Πρεβεζάνος δεν είχε προβεί σε εξόφληση του προμηθευτή;;;) πέραν της μισθοδοσίας του προσωπικού.Σημείωση: Την τετραετία 2003-2006 οι παιδικοί σταθμοί Μεσολογγίου και Ευηνοχωρίου επιχορηγήθηκαν συνολικά με το ποσό 2.041.760,00 ευρώ (φωτοτυπία αριθ.4).Σύμφωνα με την κατανομή δικαιούταν:Μεσολόγγι (84%) 1.715.079,00 πήρε 1.797.124,00 πλέον 82.045,00 ευρώ,Ευηνοχώρι (16%) 326.681,00 πήρε 244.633,00 μείον 82.045,00 ευρώ.Η ενίσχυση των Π.Σ Μεσολογγίου έγινε με την παράκληση του τότε δημάρχου κ. Πρεβεζάνου και με την συγκατάθεση του τότε προέδρου του Π.Σ Ευηνοχωρίου κ. Μαστραπά. Ώστε να καλυφθούν υποχρεώσεις των πρώτων λόγω του ότι περιήλθαν στην αρμοδιότητα του δήμου χωρίς την ταυτόχρονη χρηματοδότησή τους.7. Στους πίνακες του παραρτήματος 1 που ακολουθούν γίνονται σαφή τα ψευδή και αβάσιμα στοιχεία του ελέγχου του κ. Πρεβεζάνου σχετικά, με το ύψος των δαπανών στο νομικό πρόσωπο.8. Οι δαπάνες οι οποίες σύμφωνα με την έκθεση του κ. Πρεβεζάνου θεωρούνται υπερβολικές ή ακόμη και πλασματικές - όπως αναφέραμε - δεν έχουν τεθεί υπόψη μας με τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία (τιμολόγια κλπ.), αφού η λεπτομερής έκθεση δεν μας έχει κοινοποιηθεί, ώστε να ελέγξουμε τη βασιμότητα των ισχυρισμών ή όχι. Πάρα ταύτα από τα στοιχεία της υπηρεσίας ενδεικτικά προκύπτει ότι η δαπάνη για γραφική ύλη το 2007 ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τα δυο επόμενα χρόνια. Ένα στοιχείο που καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του κ. Πρεβεζάνου, αφού αυτή την οικονομική χρήση τη θεωρεί «χρηστή»…Πέρα των παραπάνω από κανένα οικονομικό στοιχείο που τηρείται στο νομικό πρόσωπο δεν προκύπτει «εκτόξευση» των δαπανών και ΚΥΡΙΩΣ από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει έλλειμμα 1 εκ. €. Για το λόγο αυτό προκειμένου να αμβλυνθούν οι όποιες αμφιβολίες έχουν προκύψει από τη δημοσιοποίηση των διαπιστώσεων από τον έλεγχο του κ. Πρεβεζάνου ΕΧΟΥΜΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που αποτελεί και τη μόνη αρχή για την πραγματοποίηση τέτοιων ελέγχων.Ως επίλογο υπογραμμίζουμε την οργάνωση και λειτουργία δυο βρεφονηπιακών σταθμών στο Μεσολόγγι με την αποκλειστική χρηματοδότηση του νομικού προσώπου και εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για την αντιδεοντολογική ενέργεια του κ. Πρεβεζάνου να μην κοινοποιήσει στη διοίκηση του Νομικού Προσώπου, στη Δημοτική Αρχή και κυρίως στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση ελέγχου.Μια ενέργεια που εκπορεύεται από καθαρά μικροπολιτικά κίνητρα για να πλήξει το κύρος και την αξιοπιστία της δημοτικής μας αρχής, ενόψει της προσεχούς εκλογικής αναμέτρησης της 7ης Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου