Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ υπέγραψε τη σύμβαση για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER»


Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει ότι η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κατερίνα Μπατζελή, υπέγραψε τη σύμβαση για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» («Διαδρομές στη φύση και τον πολιτισμό της Αιτωλίας»), το οποίο θα υλοποιηθεί σε περιοχές των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας και ειδικότερα των Δήμων Αντιρρίου, Αποδοτίας, Δομνίστας, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Οινιαδών, Πλατάνου, Πυλήνης & Χάλκειας. Η Δημόσια Δαπάνη του Τοπικού Προγράμματος ανέρχεται σε 6.700.000€, ενώ το Συνολικό Κόστος σε 10.077.000€.Στο Τοπικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις για την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό μονάδων διανυκτέρευσης, αγροκτημάτων, χώρων εστίασης και αναψυχής, μονάδων παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού, μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης, βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση, γυναικείων συνεταιρισμών, καθώς και μικρά έργα δημοσίου χαρακτήρα για την ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της περιοχής. Βασικές παραμέτρους του Τοπικού Προγράμματος αποτελούν η έμφαση στην ποιότητα, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η προώθηση των βιολογικών προϊόντων, η διεύρυνση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, η ανάπτυξη του οικοτουρισμού και η εξωστρέφεια του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος.Η 1η προκήρυξη για την ένταξη ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο Τοπικό Πρόγραμμα αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του καλοκαιριού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες για την έγκριση δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.Το προσεχές διάστημα η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ θα υλοποιήσει ένα ευρύ σχέδιο ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών φορέων αναφορικά με το Τοπικό Πρόγραμμα, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερομένων και να προωθηθεί η ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.Σε κάθε περίπτωση και για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Κατσώνη Νικολέτα στο τηλέφωνο 2634029926 ή/και να προσέρχονται στα γραφεία της εταιρείας (Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού) ή/και να παρακολουθούν την ενημέρωση που παρέχεται μέσω της εταιρικής μας ιστοσελίδας (www.aitoliki.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου