Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

"Νομίζει η κυβέρνηση πως θα μαζέψει χρήματα με το να κόβει και τον καφέ απο την γιαγιά στην Κανδήλα"

Παρά τις φορολογικές μεγαλοστομίες των Υπουργών Οικονομικών των δυο τελευταίων ετών περί της προετοιμασίας ενός σύγχρονου, κοινωνικά δίκαιου, αναπτυξιακού και αποτελεσματικού εθνικού φορολογικού συστήματος, αποδεικνύεται ότι είναι άνθρακες ο φορολογικό θησαυρός.
  Οι φορολογικές ρυθμίσεις που ετοιμάζονται δεν έχουν καμία σχέση με τις παραπάνω διαχρονικές δεσμεύσεις και διακηρύξεις. Αποτελούν φορολογικό έκτρωμα.
  Είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα η προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος, που εξασφαλίζονταν, μεταξύ άλλων, με την ύπαρξη πολλών φορολογικών κλιμακίων (από δεκαεννέα μέχρι εννέα) ικανοποιούσε κυρίως την ανάγκη της κοινωνικής δικαιοσύνης, σε αντίθεση με την
έμμεση φορολογία που ήταν άδικη κυρίως πριν την εισαγωγή του Φ.Π.Α., επειδή είχε μόνο ένα συντελεστή (π.χ. Φ.Κ.Ε., χαρτόσημο κ.λ.π.).
  Η σημερινή τρικοματική κυβέρνηση που ασκεί αλλοπρόσαλλη, κοινωνικά άδικη και καταστροφική πολιτική, χωρίς καμία φορολογική αρχή, με καθαρά εισπρακτικές προθέσεις, μετατρέπει και την άμεση φορολογία σε κοινωνικά άδικη φορολογία, με την μείωση των φορολογικών συντελεστών σε δύο ή τρεις με την παντελή επίσης κατάργηση του αφορολογήτου ποσού και της έκπτωσης δαπανών των φορολογουμένων από το εισόδημα ή από τον φόρο.Με αυτά και τ'άλλα μου έρχεται μια φράση που μου είπε ένας Μυτικιώτης "νομίζει η κυβέρνηση πως θα μαζέψει χρήματα με το να κόβει και τον καφέ απο την γιαγιά στην Κανδήλα ,έχουμε τρελαθεί εντελώς!!"  Μάλλον δεν τελάθηκαν εμάς προσπαθούνε να τρελάνουν....