Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜ
Με στοιχεία της πολιτικής κίνησης Συνασπισμού


Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Το 1993 με απόσπαση 10 δημοτικών υπαλλήλων από το Δήμο ιδρύεται η ΔΕΥΑΜ. Θεσμικός της ρόλος η ορθολογική διαχείριση της ύδρευσης και η λειτουργία σε όλα τα επίπεδα της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού. Το 1993 βεβαιώθηκαν οφειλές 70 εκατ. δραχμές και εισπράχθηκαν 30 εκατ. δραχμές. Είναι ενδεικτικό ότι στα 1993-94 μόνο το 30% των καταναλωτών – χρηστών πλήρωνε τότε. Μετά το 1999 (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) άρχισαν οι δοσομετρήσεις χλωρίου, οι πραγματικές ενδείξεις μετρητών και ο τακτικός καθαρισμός των αντλιοστασίων. Το ειδικό τέλος 80% που υποτίθεται ότι έπρεπε να πηγαίνει σε ξεχωριστό ταμείο για τη συμμετοχή στα έργα, πάντοτε παρουσίαζε υστέρηση ως προς τα έξοδα και την αύξηση του τέλους λειτουργίας της επιχείρησης. Μια επιχείρηση που προσφέρει στη δημόσια υγεία και είναι ο μοναδικός φορέας διαχείρισης του νερού, οδηγήθηκε στην απαξίωση και την προβληματική λειτουργία, γιατί καμιά δημοτική αρχή δεν την αντιμετώπισε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Αντίθετα την είδαν ως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και άσκησης πελατειακής πολιτικής με αρνητικά αποτελέσματα. Σε καμιά περίπτωση λοιπόν μια επιχείρηση που έχει 12.500 καταναλωτές και είναι ο μοναδικός διαχειριστής του υδάτινου δυναμικού, δεν επιτρέπεται να είναι ζημιογόνα και αναποτελεσματική.

Β) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ ΣΗΜΕΡΑ

Μια πρώτη ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της ΔΕΥΑΜ για το 2010 είναι ενδεικτική.

ΕΞΟΔΑ (2009)

ΕΣΟΔΑ (2009)

Μισθοί 55%

1.739.000€

Βεβαιωθέντα

1.945.000€

ΔΕΗ (38 αντλιοστάσια)

524.000€

Ειδικό τέλος (80%)

377.000€

Τόκοι δανείων

436.000€

Τακτική επιχορήγηση

180.000€

Επισκευές – συντηρήσεις

195.000€

Παλαιότερες οφειλές

200.000€

Λειτουργία βιολογικού

122.000€

Εθνικό Στάδιο

88.000€

Αναλώσιμα

75.000€

Δημόσιες υπηρεσίες

25.000€

Καύσιμα κ.λπ.

47.000€

Νοσοκομείο

30.000€

Γραφική ύλη κ.ά.

18.000€

Λοιποί καταναλωτές

30.000€

Σύνολο

3.156.000€

Σύνολο

2.875.000€

Ταμειακό άνοιγμα

281.000€

Από την ενημέρωση που είχαμε σε συσσωρευμένα χρέη των τσιγγάνων 295.000€, εισπράττονται 20.000€ σε ετήσια βάση.

Γ) ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

Το 2006 η ΕΕΤΑΑ (Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΚΕ) εκπόνησε μελέτη για λογαριασμό της ΔΕΥΑΜ. Η μελέτη αυτή ουδέποτε απασχόλησε το δημοτικό συμβούλιο. Με τα δεδομένα εκείνης της περιόδου διαπιστώνονται:

Ø Η ελλιπής οργάνωση και έλλειψη επιστημονικού προσωπικού.

Ø Το δίκτυο έχει τεράστιες διαρροές (60%) και οι παράνομες παροχές έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

Ø Η λειτουργία κατ’ επέκταση είναι ενεργοβόρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ø Προτείνεται η αποφυγή της λύσης του δανεισμού για το οικονομικό πρόβλημα της επιχείρησης (φαύλος κύκλος).

Ø Ως κύριος τρόπος ορθολογικής διαχείρισης και εξυγίανσης προτείνεται η σταδιακή αντικατάσταση του δικτύου, η εξαφάνιση των διαρροών, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και η είσπραξη των οφειλομένων στην επιχείρηση.

Έχει άραγε κανείς το πολιτικό σθένος να το πράξει; Η δημοτική αρχή και το δημοτικό συμβούλιο στο σύνολό του επί της ουσίας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του και τελικά το βάρος πέφτει στην εύκολη λύση οι καταναλωτές να πληρώσουν το μάρμαρο και μάλιστα μέσω της ασφαλούς αύξησης του παγίου κατά 50% (από 3 τετράμηνα σε 6 δίμηνα το χρόνο).

Επί της οικονομικής κατάστασης δύο στοιχεία μόνο: α) Εάν σταματήσουν οι διαρροές στο δίκτυο και οι παράνομες παροχές θα υπάρξει περιορισμός εξόδων κατά 280.000€ το έτος, β) Εάν εισπραχθούν μόνο οι παλαιότερες οφειλές (250.000€), τότε η επιχείρηση θα έχει θετικό πρόσημο 250.000€!

Δ) Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ

1. Να υπάρξει συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εξυγίανση της ΔΕΥΑΜ.

2. Όλοι οι φορείς, δημοτικοί σύμβουλοι και πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση.

3. Να διεκδικηθεί από τη ΔΕΗ να χρεώνει το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΜ ως οικιακό και όχι ως βιομηχανικό! Όφελος 150.000€ για την επιχείρηση.

4. Να εφαρμοστεί η μελέτη της ΕΕΤΑΑ που αφορά τις διαρροές – παράνομες συνδέσεις – αντικατάσταση δικτύων και είσπραξη των οφειλομένων. Όφελος 400.000€ για την επιχείρηση.

5. Να στραφεί η ΔΕΥΑΜ και στην εμφιάλωση νερού και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

6. Να διεκδικηθεί το τέλος που οφείλουν να πληρώσουν οι αλυκές και οι άλλοι κρατικοί φορείς στην επιχείρηση.

7. Να ενταχθούν νέα έργα με φορέα υλοποίησης τον Δήμο (ΕΣΠΑ – ΘΗΣΕΑΣ – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) ώστε να μην απαιτείται ίδια συμμετοχή της ΔΕΥΑΜ.

8. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στους λογαριασμούς του νερού.

9. Να στελεχωθεί η επιχείρηση με εξειδικευμένο προσωπικό.

10. Να γίνουν προμήθειες σύγχρονων μέσων παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου