Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Συνενώσεις στα προνοιακά ιδρύματα

Στην ενοποίηση δημόσιων φορέων πρόνοιας προχωρά το υπουργείο Υγείας.Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δέκα NΠΔΔ συνενώνονται σε δύο, στον Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιού και Οικογένειας και στον Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας ΑμεΑ (όπου εντάσσονται και τα τρία ιδρύματα της Ηλείας). Οι δύο αυτοί οργανισμοί θα υφίστανται σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια.

Αναλυτικά, στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες, τα 72 ΝΠΔΔ προστασίας ΑμεΑ συνενώνονται σε 13 ΝΠΔΔ, με 1 ενιαίο οργανισμό, ο οποίος θα εκδοθεί με Π.Δ. για τη «Σύσταση Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας με Αναπηρία (ΟΚΦΑμεΑ)». Επίσης, τα 19 ΝΠΔΔ προστασίας παιδιού συνενώνονται σε 9 ΝΠΔΔ, με 1 ενιαίο οργανισμό, ο οποίος θα εκδοθεί με Π.Δ. για τη «Σύσταση Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας
Παιδιού και Οικογένειας (ΟΚΦ Παιδιού και Οικογένειας)».
Συνολικά, σε όλη τη χώρα συνενώνονται 91 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας σε 22 Οργανισμούς Κοινωνικής Φροντίδας. Οι υφιστάμενες Μονάδες θα εξακολουθούν να λειτουργούν ως παραρτήματα του ενιαίου Οργανισμού με εξειδικευμένο αντικείμενο και οι θέσεις απασχόλησης ενσωματώνονται στο νέο φορέα.
Οι συνενώσεις αποσκοπούν στην επίτευξη οικονομίας κλίμακας, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού και πόρων και στις καλύτερες υπηρεσίες στους εξυπηρετούμενους, χωρίς τα στεγανά κάθε μικρού φορέα, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του υπουργείου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου