Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

ΔΕΗ: Προσλήψεις στη Δυτική Ελλάδα

Την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανακοίνωσε η ΔΕΗ στην Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. Οι θέσεις αφορούν την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Πωλήσεων και θα είναι 8μηνης διάρκειας. Περισσότερες πληροφορίες στη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου