Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

Γκρίνια δημάρχων για την τσέπη τους!!!!!

Αν και ο «Καλλικράτης» εξασφαλίζει μεγαλύτερες αποδοχές για την πλειονότητα των δημάρχων που θα τον υπηρετήσουν, οι περισσότεροι νεοεκλεγμένοι Δήμαρχοι διαφωνούν για το επαγγελματικό ασυμβίβαστο» και την υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών όσων είναι υπάλληλοι. Σύμφωνα με τον άρθρο 16 του «Καλλικράτη», αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων, όταν είναι σε δήμους άνω των 10.000 κατοίκων. Στο άρθρο 93 δε, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης μορφής ΝΠΙΔ «χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους», ενώ παλαιότερα υπήρχε δυνατότητα διατήρησης μέρους εκείνων των αποδοχών. Προφανώς, όσοι κατέβηκαν στις εκλογές γνώριζαν τις παραπάνω προβλέψεις...
Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τις προβλέψεις του «Καλλικράτη», προκύπτει αύξηση των αποδοχών των δημάρχων σε ποσοστό έως και 30%. Λόγω αύξησης πληθυσμού μετά τη συνένωση δήμων, ο επικεφαλής μικρού δήμου μπορεί να ανέβει από τις περίπου 2.000 ευρώ στα 3.300 μικτά (60% επί των αποδοχών του γραμματέα υπουργείου). Ο ανώτατος μικτός μισθός φτάνει στα 5.500 μικτά (άνω των 100.000 κατοίκων) και εδώ μπορεί να προκύπτει μείωση για το δήμαρχο Αθηναίων, καθώς ο απερχόμενος λάμβανε 7.000, μαζί με τα έξοδα παράστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου