Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Συνολικό Κόστος Επένδυσης: 2.749.585 €
Συνολική Επιχορήγηση: 1.349.724 €
Κατά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του επενδυτικού νόμου που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου
Αποστολόπουλου και παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας κ. Γιώργου Αγγελόπουλου αποφασίστηκε να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 οκτώ επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους 5.178.585 € και συνολικής δημόσιας επιχορήγησης 2.476.784 €.

Αναλυτικότερα, η κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα έχει ως ακολούθως:
Α) Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
Συνολικό Κόστος Επένδυσης: 1.899.000 €
Συνολική Επιχορήγηση: 835.560 €
Β) Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
Συνολικό Κόστος Επένδυσης: 2.749.585 €
Συνολική Επιχορήγηση: 1.349.724 €
Γ) Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
Συνολικό Κόστος Επένδυσης: 530.000 €
Συνολική Επιχορήγηση: 291.500 €
Επισημαίνεται ότι απομένουν προς εξέταση και υπαγωγή στις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου έξι επενδυτικά σχέδια, με τα οποία θα ολοκληρωθεί και ο δεύτερος κύκλος υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου