Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

«Οι προσπάθειες ανάδειξης των Αρχαίων Θεάτρων

της Αιτωλοακαρνανίας, το παρόν και το μέλλον τους»
Στο Αρχαίο Θέατρο των Οινιαδών, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Μαΐου 2010 στις 18:00 μ.μ., η 3η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».Επίσης ο Νομάρχης κ. Θύμιος N. Σώκος, στα πλαίσια της πανελλαδικής συνάντησης του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» που πραγματοποιείται στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας,σας προσκαλεί την Κυριακή 30 Μαΐου 2010, στις 11.30 π.μ.στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου,στην εκδήλωση – ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Οι προσπάθειες ανάδειξης των Αρχαίων Θεάτρων της Αιτωλοακαρνανίας, το παρόν και το μέλλον τους»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου