Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ

«Κομματικές τοποθετήσεις στο ΕΚΑΒ και μη συνεδρίαση Πειθαρχικού Συμβουλίου»


Το πρώτο και σημαντικότερο μέλημα της νέας Διοίκησης του ΕΚΑΒ μόλις διορίστηκε, ήταν να αντικαταστήσει τους Διευθυντές κάποιων Παραρτημάτων (Κρήτη, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα) που είχαν τοποθετηθεί με Υπουργική Απόφαση του Δ. Αβραμόπουλου και να τοποθετήσει γιατρούς κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μάλιστα στο παρελθόν είχαν δημιουργήσει πολλά υπηρεσιακά προβλήματα και είχαν διχάσει το προσωπικό στα παραπάνω Παραρτήματα. Ήταν μάλιστα τέτοια η βιασύνη της νέας Διοίκησης που με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, τοποθέτησε παράτυπα Διευθυντές χωρίς προηγουμένως να έχουν ανακληθεί από την Υπουργό οι προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις και να επιστρέψουν στα αρχικά τους καθήκοντα τους οι Διευθυντές που είχαν διοριστεί. Και οι παρατυπίες δεν σταματούν εκεί… Επειδή για κάποιους από τους νέους Διευθυντές εκκρεμούν πειθαρχικές διαδικασίες για πολύ σοβαρά παραπτώματα δεν συγκαλείται σκόπιμα, ούτε το πειθαρχικό αλλά ούτε και το υπηρεσιακό συμβούλιο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραγράφουν τα αδικήματα αυτά!
Οι νέοι κομματικοί διευθυντές που ορίστηκαν έχουν προχωρήσει σε πογκρόμ διώξεων υπάλληλων που είχαν κριθεί από τα προηγούμενα υπηρεσιακά συμβούλια και είχαν τοποθετηθεί νόμιμα με αποφάσεις του παλαιού ΔΣ και τους αντικατέστησαν με κομματικά στελέχη χωρίς καν τα τυπικά προσόντα και τις νόμιμα προβλεπόμενες κρίσεις με μοναδικό προσόν την κομματική τους ταυτότητα. Και ενώ ρητά προβλέπεται ότι όλες οι ημερήσιες κινήσεις εγκρίνονται από το ΔΣ και μετά πραγματοποιούνται οι δεκάδες μετακινήσεις-διώξεις στα παραπάνω Παραρτήματα γίνονται με παράτυπες αποφάσεις των κομματικών διευθυντών. Ειδικά στο παράρτημα Κρήτης (που ο νέος Διευθυντής διαδίδει ότι λειτουργεί με υποδείξεις του Αντιπροέδρου του ΕΚΑΒ) τοποθετηθήκαν υπεύθυνοι σε γραφεία, υπάλληλοι με πειθαρχικές τιμωρίες, ενώ για κάποιους άλλους που εκκρεμούν πειθαρχικές διώξεις στο υπηρεσιακό συμβούλιο αυτές μένουν στο συρτάρι παράνομα για να παραγραφούν. Το κοινό στοιχείο φυσικά αυτών των υπαλλήλων είναι ότι είναι όλοι τους κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ!

Ερωτάται η κυρία. Υπουργός
1) Γνωρίζει η κυρία Υπουργός ότι σκόπιμα δεν συνεδριάζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ προκείμενου να παραγράφουν σοβαρότατες πειθαρχικές υποθέσεις σε βάρος Προϊσταμένων Παραρτημάτων και Γραφείων που τοποθέτησε η νέα Διοίκηση του ΕΚΑΒ; Αν όχι, θα δοθεί εντολή για άμεση συνεδρίαση των συμβουλίων και διερεύνηση της σκόπιμης ολιγωρίας;
2) Γνωρίζει η κ. Υπουργός ότι η σκόπιμη καθυστέρηση της Πειθαρχικής Διαδικασίας προκειμένου να υπάρξει παραγραφή σε υπαλλήλους - κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι και ποινικό αδίκημα; Τι προτίθεται να πράξει γι’ αυτό;
3) Γιατί δεν ζητάει η κ. Υπουργός από τον Διευθυντή του ΣΕΥΠ να διερευνήσει πλήρως το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα;

Ζητείται να ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ τα ακόλουθα έγγραφα ως αναπόσπαστο τμήμα απάντησης της παρούσας ερώτησης:
1) Επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει από πότε έχει να συνεδριάσει το πειθαρχικό συμβούλιο του ΕΚΑΒ.
2) Αναλυτικός κατάλογος όλων των υποθέσεων που εκκρεμεί η πειθαρχική διαδικασία τόσο στο Διοικητικό όσο και στο Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ.
Στον κατάλογο να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία όσων παραπέμπονται για πειθαρχικό έλεγχο, οι ημερομηνίες τέλεσης των πειθαρχικών αδικημάτων και οι ημερομηνίες τελευταίας συνεδρίασης των πειθαρχικών συμβουλίων. Να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις υποθέσεις που λόγω μη συνεδρίασης του πειθαρχικού συμβουλίου κινδυνεύουν με παραγραφή
3) Να κατατεθούν οι αποφάσεις του ΔΣ με τις οποίες τοποθετούνται διευθυντές στα Παραρτήματα Κρήτης, Πάτρας, Λάρισας και οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις ανάκλησης διορισμών των προηγούμενων Διευθυντών, αν φυσικά υπάρχουν.
4) Να κατατεθούν όλες τα έγγραφα των Διευθυντών των Παραρτημάτων Κρήτης, Πάτρας και Λάρισας που αφορούν μετακινήσεις και υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού καθώς επίσης και οι αποφάσεις έγκρισης τους από το ΔΣ αν φυσικά υπάρχουν. Να κατατεθούν ονομαστικές καταστάσεις των ατόμων που μετακινούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου