Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Φρένο στο Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, με έδρα το Αγρίνιο

Μη νόμιμα έκρινε το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με γνωμοδοτήσεις του τα τέσσερα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ίδρυση ισάριθμων νέων Εφετείων στη χώρα,μεταξύ αυτών και το Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, με έδρα το Αγρίνιο.Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι τα τέσσερα σχέδια ΠΔ «δεν προτείνονται νομίμως», εάν όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης επιμένει στην ίδρυση των τεσσάρων νέων Εφετείων, τότε πρέπει να ζητήσει, όπως απαιτεί ο νόμος, νέα γνωμοδότηση από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.Ειδικότερα, το Ε' Τμήμα έκρινε ότι η έκδοση των σχεδίων ΠΔ στηρίχθηκε σε παλαιότερες και ελλιπείς γνωμοδοτήσεις αξιολόγησης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου του έτους 2008 (οι γνωμοδοτήσεις αυτές σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να προηγούνται πάντοτε των σχεδίων ΠΔ). Συγκεκριμένα, οι γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας κάνουν αναφορά σε ορισμένα από τα κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία, καθώς δεν περιέχουν αξιολόγηση των «κρισίμων για τη νομιμότητα» των υπό ίδρυση νέων Εφετείων στοιχείων που αφορούν τη δυνατότητα στελέχωσής τους στο πλαίσιο του υπάρχοντος συνολικού αριθμού δικαστικών λειτουργών, αλλά και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στα Εφετεία από τα οποία θα αφαιρεθούν δικαστές για να στελεχώσουν τα νέα δικαστήρια. Ακόμη, οι γνωμοδοτήσεις «δεν εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για την ορθολογική διάρθρωση της δευτεροβάθμιας Δικαιοσύνης», αναφέρει το ΣτΕ και προσθέτει ότι οι γνωμοδοτήσεις του Αρείου Πάγου πρέπει να τεκμηριώνονται σε πρόσφατα και κατάλληλα επεξεργασμένα στοιχεία και να λαμβάνονται υπόψη οι κρατούσες οικονομικές συγκυρίες του χρόνου που επιχειρεί το υπουργείο Δικαιοσύνης για την ίδρυση των δικαστηρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου