Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»
Εκπαίδευση σε υπολογιστές
Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του για αναβάθμιση των ποιοτικών και σφαιρικών υπηρεσιών και της δια Βίου εκπαίδευσης που παρέχει επί 20 χρόνια στα άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες δημιούργησε ένα νέο τμήμα Εκπαίδευσης ΑμεΑ σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι η νέα αυτή προσπάθεια του Εργαστηρίου θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να έρθουν σε επαφή με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ώστε να γνωρίζουν και να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία του 21ου αιώνα. Πιστεύουμε ότι η χρήση του Η/Υ στην εκπαίδευση ατόμων με νοητική υστέρηση προσφέρει ενδιαφέρουσες και ολότελα νέες προοπτικές καθώς δημιουργεί ένα πλούσιο σε ερεθίσματα και πληροφορίες εκπαιδευτικό περιβάλλον οδηγώντας τον εκπαιδευόμενο στη γνώση, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, αλλά και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του. Άλλωστε το γεγονός ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τη σύγχρονη γνώση δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να αποκλειστούν από τη σύγχρονη τεχνολογία. Στόχος της υιοθέτησης αυτού του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εμπλουτιστεί το περιβάλλον εκπαίδευσης με τη δημιουργία καινοτόμων δράσεων, πέρα από εκείνες που χρησιμοποιεί η παραδοσιακή εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου