Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Αιτωλική Αναπτυξιακή 4.610.000 €

Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οκτώ (8) τοπικά προγράμματα στα πλαίσια του άξονα 4 «Αειφόρος ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, συνολικού ποσού 38.130.000 €
Συγκεκριμένα μεταξύ των προτάσεων εκγρίθηκε δημόσια δαπάνη για την Αιτωλική Αναπτυξιακή 4.610.000 €
Τα προγράμματα αυτά προβλέπουν χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αλιείς και κατοίκους αλιευτικών παράκτιων περιοχών με σκοπό την διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και καλύπτουν τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες επενδύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου