Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Μ.ΣΑΛΜΑ

Θέμα: «Χρηματοδότηση έργων Υγείας-Πρόνοιας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Η ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα προέβη το καλοκαίρι του 2009 σε δημοσίευση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στον άξονα 7- «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» για τον κωδικό 76 «Υποδομές Υγείας» του Π.Ε.Π Δυτικής Ελλάδας –Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013. Η παρούσα πρόσκληση αφορούσε κτιριακές υποδομές και προμήθεια-εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, συνολικής δαπάνης 22.772.491 ευρώ. Οι προτάσεις υπεβλήθησαν και η αξιολόγηση τους έληξε τον Οκτώβριο του 2009.


Σε πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και στην συνάντησή του με τον νέο Περιφερειάρχη καθώς και με τον νέο Διοικητή της 6Ης ΥΠΕ έγινε αναφορά στα ενταγμένα έργα και στην πορεία εκτέλεσής τους.


Ερωτάται η κ. Υπουργός:


Α) Ποιες ήταν οι προτάσεις που υπέβαλε η ΔΕΠΑΝΟΜ στα πλαίσια της παραπάνω πρόσκλησης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την χρηματοδότηση έργων στο τομέα της υγείας και ποιο το ύψος της προτεινόμενης δαπάνης αυτών;


Β) Ποια έργα έχουν ενταχθεί ,ποια είναι η πορεία εκτέλεσής τους και ποιο το ύψος του προϋπολογισμού τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου