Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Την «κατηφόρα» παίρνει το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ

Σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το πάλαι ποτέ «υγιές» ταμείο των δημοτικών υπαλλήλων, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό που εργάζεται στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Αν και πρόκειται για ένα οικονομικά εύρωστο ταμείο που έχει οικονομική αυτοτέλεια, δεν μπορεί να υλοποιήσει τον κανονισμό παροχών του, λόγω έλλειψης προσωπικού. Σε συνάντηση μάλιστα που έλαβε χώρα πρόσφατα μεταξύ ΠΟΕ-ΟΤΑ και Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. δόθηκαν στοιχεία που αναδεικνύουν τον «κατήφορο» τον οποίο έχει πάρει το ταμείο και χρίζει άμεσης παρέμβασης προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρότατα προβλήματα με επιπτώσεις στις καλύψεις των ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το προσωπικό, το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. είχε έναν απαρχαιωμένο οργανισμό από το 1989 με λίγες μόνιμες οργανικές θέσεις. Τα τελευταία δέκα χρόνια εξυπηρετούνταν από συμβασιούχους και stage. Από τον περασμένο Μάιο όμως οι συμβάσεις έληξαν και από τον Δεκέμβρη οι απασχολούμενοι με stage αποχώρησαν. Είναι ενδεικτικό ότι στην κεντρική υπηρεσία το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 50%, τουλάχιστον πέντε περιφερειακά καταστήματα λειτουργούν με έναν υπάλληλο, υπάρχει έλλειψη ελεγκτών ιατρών, τόσο στην κεντρική υπηρεσία όσο και σε 16 τουλάχιστον περιφερειακές υπηρεσίες με αποτέλεσμα να μην ελέγχονται οι δαπάνες, ενώ η τεράστια έλλειψη σε προσωπικό έχει σαν συνέπεια την αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων των συμβεβλημένων φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου