Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων για τους καπνοπαραγωγούς ζήτησε η ΠΑΣΕΓΕΣ

Συνάντηση στο γραφείο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΥΑΑΤ με τη συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα κ. Β. Διβάρη, πραγματοποίησε η Επιτροπή Καπνού της ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Θ. Κουτσουπιά, τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Γ. Τσιφόρο και τα στελέχη της κ.κ. Μ. Σμύρη, Λ. Κόλλια, προκειμένου να συζητηθούν κάποιες αναγκαίες διευκρινήσεις στα προτεινόμενα μέτρα για την επιστροφή των 568 εκατ. ευρώ στους καπνοπαραγωγούς μέσα από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2017-2013. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καπνού της ΠΑΣΕΓΕΣ Θ. Κουτσουπιάς «πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων το συντομότερο δυνατό ώστε να μην παραμένουν μετέωρες εξαγγελίες»
Τα βασικά σημεία που έθιξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Κουτσουπιάς, ήταν τα ακόλουθα:
1. Πρέπει για τα μέτρα στήριξης των καπνοπαραγωγών που προγραμματίζονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, να υπάρξει μια αναλογική κατανομή της προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης σε σχέση με την απώλεια των πόρων που περικόπτονται, σε επίπεδο καπνοπαραγωγικού Νομού, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη διάθεση των προβλεπόμενων κονδυλίων.
2. Οφείλεται να υπάρξει ευελιξία στη μεταφορά πόρων από ένα υπομέτρο σε ένα άλλο, μεταξύ αυτών που προβλέπονται στην πρόταση του Υπουργείου για την επιστροφή των πόρων στους καπνοπαραγωγούς.
3. Διαφωνούμε ως προς το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης, το οποίο δεν έχει καμία δυναμική, ενώ από την άλλη πλευρά δεν βρίσκεται σε αντιστοιχία με το παραγωγικό δυναμικό των καπνοπαραγωγών (ένα σημαντικό ποσοστό - 26% περίπου, είναι νέοι αγρότες). Οι προβλεπόμενοι πόροι (δημόσια δαπάνη ύψους 30 εκατ.€) προτείνεται να μεταφερθούν στο προβλεπόμενο μέτρο για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων στις καπνοπαραγωγικές περιοχές.
4. Οφείλεται να υπάρξει εξειδίκευση στις δράσεις του μέτρου για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, έτσι ώστε να είναι σαφείς οι διακριτές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα οι δράσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δράσεις που εντάσσονται στις κλιματικές αλλαγές κλπ. Είναι επίσης απαραίτητο να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του μέτρου αυτού από 300 σε 360 εκατ. € με την μεταφορά εκεί της δημόσιας δαπάνης της πρόωρης συνταξιοδότησης.
5. Πρέπει να περιοριστεί η έκταση των καπνοπαραγωγικών περιοχών που θα ενταχθούν στο μέτρο των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων (αλλαγή χρήσης καπνοχώραφων). Αν για παράδειγμα η έκταση περιοριστεί στα 100.000 στρέμματα, θα υπάρξει δυνατότητα να αυξηθεί σημαντικά η στρεμματική ενίσχυση, αλλά και η προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη που προβλέπεται στο ύψος των 60 εκατ. €.
6. Πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση του ύψους ενίσχυσης της δράσης που αφορά στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού.
7. Οι πόροι που διατίθενται στο υπομέτρο για τη διαφοροποίηση σε μη γεωργικές δραστηριότητες πρέπει να περιοριστούν, μια και δεν αναμένεται ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον για τις δράσεις αυτές.
8. Στο μέτρο της δημιουργίας πολύ μικρών επιχειρήσεων σε καπνοπαραγωγικές περιοχές από συνεταιριστικές οργανώσεις πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη.
9. Είναι προφανές απαιτείται ιεράρχηση στόχων και υιοθέτηση προτεραιοτήτων και κριτηρίων μεταξύ των δικαιούχων καπνοπαραγωγών, προκειμένου να ενταχθούν σε επιλέξιμες αναπτυξιακές δράσεις και ενέργειες, επιπλέον της στήριξης που προβλέπει το άρθρο 35α του νέου Κανονισμού. Ειδικότερα :
α) Κρίνεται αναγκαίο να θεωρηθούν, κατά προτεραιότητα, ως τελικοί δικαιούχοι πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, που συστήνονται από καπνοπαραγωγούς που κατέχουν δικαιώματα καπνού (πρώην Ομάδες Παραγωγών Καπνού), ή και Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην περιφέρεια των οποίων ανήκουν καπνοπαραγωγοί.
β) Οφείλεται να υιοθετηθεί η προτεραιότητα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν σε δράσεις, ή ενέργειες που θα περιληφθούν στα προτεινόμενα μέτρα ανασυγκρότησης.
10. Το βασικό και πλέον κρίσιμο μέτρο, είναι το μέτρο 121Β το οποίο εστιάζεται στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντός των καπνοπαραγωγικών εκτάσεων.
Το μέτρο αυτό, που διαθέτει τη σημαντικότερη δημόσια δαπάνη σε σχέση με τα υπόλοιπα προτεινόμενα μέτρα στήριξης των καπνοπαραγωγών και απαιτεί αυξημένο ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους, κρίνεται απαραίτητο να στηριχθεί με διαδικασίες εγγυοδοσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίησή του. Όπως είναι γνωστό η σημαντική κρίση που διέρχεται σήμερα ο αγροτικός τομέας της χώρας - και ιδιαίτερα οι καπνοπαραγωγοί, δημιουργούν συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας και αυξημένων επιτοκίων, που δυσχεραίνουν την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων.
Με βάση τα παραπάνω κρίνεται επιβεβλημένη η παροχή εγγυοδοσίας, κατά τα πρότυπα του ΤΕΜΜΠΕ, στο πλαίσιο ενός αντίστοιχου μέτρου-ταμείου για τους αγρότες και τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, προκειμένου να διασφαλισθούν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους, με τους ευνοϊκούς όρους που ισχύουν και για τους άλλους τομείς της οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου