Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Δέσμευση οικονομικής στήριξης του «Καλλικράτη» από την κυβέρνηση

Ενισχυμένες προβλέπονται οι αρμοδιότητες των «καλλικρατικών» δήμων, καθώς μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των νομαρχιών στους νέους δήμους με τον υπουργό Εσωτερικών να δεσμεύεται ότι θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους.
Στο θέμα της χρηματοδότησης, που «καίει» τους αιρετούς, ο Γ. Ραγκούσης επεσήμανε ότι «το καλάθι των κεντρικών αυτοτελών πόρων θα περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος, τον ΦΠΑ και τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Ενα θέμα προς διευκρίνιση παραμένει το ποσοστό συμμετοχής των φόρων στο χρηματοδοτικό μείγμα των νέων δήμων, αλλά και το ύψος τους».
Για το επίμαχο θέμα των συμβασιούχων των ΟΤΑ, ο υπουργός ανέφερε ότι εγκρίθηκαν ήδη 9.000 θέσεις συμβασιούχων, 5.000 εξ αυτών ορισμένου χρόνου και 4.000 με συμβάσεις έργου. Οσο για τους μονίμους των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ προβλέπεται υποχρεωτική μετάταξη.
Μιλώντας για το κόστος του «Καλλικράτη», ο κ. Ραγκούσης τόνισε ότι «ο Καλλικράτης όχι μόνο δεν κοστίζει στα δημόσια οικονομικά, αλλά αντίθετα θα συμβάλει αποφασιστικά στον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών». Στο πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ» εντάσσεται ένα εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ παράταση του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» έχει διασφαλιστεί για το 2010.
Ειδικότερα, για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις νομαρχίες στους δήμους, ο κ. Ραγκούσης αποσαφήνισε ότι οι πολεοδομικές, που σήμερα ασκούνται από τις νομαρχίες (π.χ. έκδοση οικοδομικών αδειών), οι προνοιακές (π.χ. επιδόματα αναπηρίας), όπως και οι υπηρεσίες υγείας και δημόσιας υγιεινής μεταφέρονται στους δήμους. Στον τομέα της παιδείας, το σχολείο γίνεται αποκλειστικά υπόθεση του Δήμου, ενώ στον τομέα του εμπορίου αναλαμβάνουν τις λαϊκές αγορές, καθώς επίσης και την χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων κ.ά. Επιπλέον, οι δήμοι αποκτούν τη δυνατότητα για την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας που αφορούν: γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, αγροτική οδοποιία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου