Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

“Σχεδιαζόμενες Ενεργειακές Μονάδες στο Πλατυγιάλι Αστακού” ......


Ημερίδα - συζήτηση με θέμα “Σχεδιαζόμενες Ενεργειακές Μονάδες στο Πλατυγιάλι Αστακού” διοργάνωσε σήμερα η Κίνηση Πολιτών Αστακού, στην αίθουσα του Δημαρχείου Αστακού όπου μίλησαν οι: Δημήτρης Παπανίκας, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, για τις "Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Επένδυσης στο Πλατυγιάλι", ο Τάσος Κεφαλάς από τη Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον, για την "ελληνική ενεργειακή πολιτική και τη σύγκρουση συμφερόντων και τοπικών κοινωνιών στα θέματα ενέργειας" και ο Ηλίας Γεωργαλής από την Κίνηση Πολιτών Αστακού, για τους “Σχεδιασμούς για τη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. και την τοπική ανάπτυξη”.Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επένδυση από το Κατάρ που αφορά σε:Σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG.Σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LPG.Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από LPG 1100 MW.Μονάδα παραγωγής βιοελαίων από άλγη.

...................................................................................
.Σύμφωνα με τον Ηλία Γεωργαλή, γιατρό, μέλος της Κίνησης Πολιτών Δυτικής Ελλάδας, για την αποδοχή της επένδυσης από τους κατοίκους, αναπτύχθηκαν μία σειρά μύθοι, οι οποίοι καταρρίπτονται τελευταία ο ένας μετά τον άλλο. «Ο ισχυρότερους απ’ αυτούς, είναι οι 1.500 θέσεις εργασίας, οι οποίες σύμφωνα με την πρόσφατα εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ανέρχονται μόλις στις 140», επεσήμανε. Αριθμός ελάχιστος, μπροστά σε όσες θα χαθούν σε τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία, ο τουρισμός, υπό το βάρος της «ενεργειακής μονοκαλλιέργειας», που επιβάλλεται στην περιοχή.Ένας άλλος μύθος που συνοδεύει τη συγκεκριμένη επένδυση –ύψους 3 δισ. ευρώ– είναι τα οικονομικά οφέλη για την εθνική οικονομία, αλλά και τα οφέλη για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Οφέλη τα οποία αμφισβητούνται έντονα, αφού σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των επενδυτών, ελάχιστα χρήματα θα καταλήξουν σε ελληνικά χέρια, ενώ όσο αφορά στην παραγόμενη ενέργεια, αυτή θα κατευθύνεται στο σύνολό της προς την Ιταλία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η συγκεκριμένη μονάδα δεν έχει περιληφθεί στον Εθνικό Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό που κατατίθεται στη Βουλή κάθε χρόνο.Την ίδια στιγμή που τα οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής περιορίζονται, τα στοιχεία για το τίμημα που θα πληρώσει το περιβάλλον της περιοχής πολλαπλασιάζονται. Η συγκεκριμένη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής θα παράγει 15% περισσότερους ρύπους από εκείνους που θα παρήγαγε η μονάδα λιθάνθρακα. Οι ημερήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα ανέρχονται σε έξι χιλιάδες τόνους ημερησίως, το οποίο συνεπάγεται σε πρόστιμα ρύπων – τα επόμενα χρόνια– για τη χώρα, ύψους δεκάδων εκατ. ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς του Ηλ. Γεωργαλή.
.....................................................................................
Επίσης σύμφωνα με τον Δ. Παπανίκα, τέως καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, το περιβάλλον θα επιβαρυνθεί με επικίνδυνους (καρκινογόνους - μεταλλαξιογόνους) αέριους ρύπους, προερχόμενους από το LPG, θερμότητα (4 εκατ. κιλοβατώρες ετησίως) και υδρατμούς, με επιπτώσεις στο τοπικό μικροκλίμα, αλλά και ποσότητες LPG και LNG (προβλεπόμενες απώλειες 1% επί των διακινούμενων ποσοτήτων), η αποθήκευση των οποίων στη περιοχή αυξάνει τον κίνδυνο για Ατύχημα Μεγάλης Κλίμακας (κατηγορίας Σεβάζο). Ακόμα και η ίδια η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διαπιστώνει ότι «από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων, επί 24ωρου βάσεως θα υπάρχουν συνεχείς και αδιάκοπες αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο, στο έδαφος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου