Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Για το Νέο Αγρίνιο. Για την Ανανέωση. Για την Ανάπτυξη.

Συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις , λογοδοσία της πολιτικής εξουσίας στην τοπική κοινωνία , διαφάνεια στην διαχείριση των χρημάτων των δημοτών , ικανότητα στον σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης , αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των συλλογικών στόχων, ισότητα στις ευκαιρίες για ατομική πρόοδο, αλληλεγγύη για όσους αφήνουν πίσω οι αναγκαίες αλλαγές. θέλουμε μια πόλη που παράγει , που αξιοποιεί το ανθρώπινο κεφάλαιο , που δημιουργεί ελπίδα και αισιοδοξία. Ποιο χρίσμα μπορεί να εγγυηθεί την μετάβαση στο μέλλον ; ποια κομματική διαδικασία μπορεί να έχει σημείο αναφοράς το συλλογικό συμφέρον; Από πότε η χειραγώγηση και η κομματική πειθαρχία μπορεί να εμπνεύσει την τοπική κοινωνία; Πως συμβιβάζεται η αποκέντρωση της εξουσίας με την επιβολή του προσώπου που θα την διαχειριστεί ; Οι δημότες έχουν λόγο στην επιλογή των ηγετών τους;
Όταν ένα πολιτικό σύστημα που η αξιοπιστία του φθίνει , προσπαθεί να αναπαραχθεί αγνοώντας εκείνους που το αμφισβητούν (δηλαδή τους πολίτες), μπορεί να πετύχει μόνο δύο πράγματα. Το ένα είναι να αποκτήσει καθεστωτικά χαρακτηριστικά. Το άλλο να καταρρεύσει. Το πρώτο σενάριο οδηγεί στην παρακμή. Το δεύτερο στην ανασύνθεση και την ελπίδα.
Ο νέος δήμος Αγρινίου αποτελεί ανοιχτή πρόκληση. Οι αναπτυξιακές του δυνατότητες δεν μπορούν να θυσιαστούν στο βωμό απαξιωμένων κοινωνικά κομματικών συμφερόντων. Η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια της τοπικής καθεστηκυίας τάξης. Τα φυσικά πλεονεκτήματα του νέου δήμου, η πολιτιστική του κληρονομιά , η θρησκευτική του παράδοση , η ιστορικές του αναφορές που εκτείνονται ως την αρχαιότητα καθώς και το αναξιοποίητο ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να συνθέσουν το ψηφιδωτό ενός νέου μοντέλου τοπικής ανάπτυξης. Μια τοπική ανάπτυξη, με πρωταγωνιστές, κοινωνικές και οικονομικές ομάδες ,που μέχρι σήμερα παρέμειναν στο περιθώριο. Οι επιχειρηματίες ,οι νέοι επιστήμονες , οι μετανάστες ,οι άνθρωποι του πολιτισμού καθώς και οι νέοι αγρότες αναζητούν τον θεσμικό συντονιστή που θα αλλάξει τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της πόλης. Αναζητούν το πρόσωπο που απαλλαγμένο από δεσμεύσεις και εξαρτήσεις θα επαναδιατυπώσει τα αναπτυξιακά και αξιακά προτάγματα της πόλης. Ποιος λοιπόν μπορεί να εμπνεύσει αυτήν την αλλαγή; ποιος μπορεί να ενεργοποιήσει και να συντονίσει τις νέες δυνάμεις; Ποιος μπορεί να απελευθερώσει το καινοτόμο και επιχειρηματικό πνεύμα της πόλης; Την απάντηση μπορούν να την δώσουν μόνο οι πολίτες.

Καραγιάννης Σ Νίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου