Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ:χρειάζεται αλλαγή πορείας στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

Απευθυνόμενος στις τοπικές κοινωνίες του διευρυμένου Δήμου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και στις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της περιοχής ο Αντινομάρχης Αιτ/νίας Χρήστος Πετρόπουλος ανακοινώνειτην απόφασή του να δημιουργήσει την ευρύτερη δυνατή συμπαράταξη δυνάμεων για την αλλαγή πορείας στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.
Με κεντρικές του επιδιώξεις τις εξής :
1) Ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας του Δήμου της Ι.Π. Μεσολογγίου με παράλληλη ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων των τοπικών κοινωνιών.
2) Η ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης, τη διαχείριση των επιπτώσεών της και την προστασία των αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
3) Η μεταρρύθμιση παντού ώστε να αναδειχθούν νέες πολιτικές και νέα πρόσωπα που θα υπηρετήσουν την ανάπτυξη του τόπου.
4) Η στήριξη και αξιοποίηση των θεσμών που εισάγει το πρόγραμμα «Καλλικράτης» για την ουσιαστική αυτοδιοικητική αλλαγή η οποία θα φέρει τις τοπικές δυνάμεις στο επίκεντρο της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και θα συμβάλει στην διοικητική ανασυγκρότηση της πολιτείας.
Ο Δήμος της Ι.Π. Μεσολογγίου λόγω του συμβολικού του χαρακτήρα για την χώρα και την Ευρώπη πρέπει να αλλάξει εικόνα. Επιβάλλεται αλλά και μπορεί να αναδειχθεί σε πρότυπη αυτοδιοικητική οντότητα η οποία θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί τις δυνατότητες του σχεδίου «Καλλικράτης», αλλά και θα σχεδιάζει τρόπους εξόδου από την κρίση.
Πεποίθησή μου είναι ότι, τόσο το εγχείρημα της εκλογικής αναμέτρησης όσο και εκείνο της υποστήριξης της ανάπτυξης αλλά και της εφαρμογής της δημοκρατίας στα νέα όρια του Δήμου, είμαι σε θέση να τα φέρω εις πέρας με επιτυχία.
Ηγούμαι ισότιμων συνεργατών οι οποίοι είναι άφθαρτες προσωπικότητες της αυτοδιοίκησης και νέα πρόσωπα με κύρος, ήθος και γνώση, αποτελώντας όλοι μαζί μία δύναμη υψηλής συλλογικότητας και αποτελεσματικότητας.
Στην προσπάθεια μας αυτή θεωρούμε ότι θα υποστηριχτούμε από πολίτες και δυνάμεις ευρέως πολιτικού φάσματος δομώντας μια νέα συλλογικότητα μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών φορέων την οποία ο τόπος σήμερα την έχει ανάγκη όσο ποτέ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου