Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Θάνος Μωραΐτης: «Τονώνουμε την ανάπτυξη της χώρας, καταπολεμάμε την σπατάλη στην ενέργεια»


Για «ένα σημαντικό βήμα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, με την πρόταση μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και προωθώντας την αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών» έκανε λόγο ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Θάνος Μωραΐτης κατά την ομιλία του στην ολομέλεια της βουλής, στη συζήτηση του νόμου για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Πρόκειται για μια νομοθεσία που τονώνει την ανάπτυξη της χώρας, που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας και που κυρίως, καταπολεμά την σπατάλη στην ενέργεια.
Δύο είναι οι βασικές «καινοτομίες» του νομοσχεδίου:
- Επιτρέπει τη λειτουργία επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών. Οι γνωστές «ΕΣΚΟ» μπορούν πλέον να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες και να εφαρμόζουν μέτρα, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή σε κτίρια καταναλωτών. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την υλοποίηση, διαχείριση, συντήρηση και το σημαντικότερο και τη χρηματοδότηση, των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Για τη διασφάλιση της ποιότητα και της ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΕΣΚΟ, ιδρύεται σχετικό Μητρώο.
- Ζωτικής σημασίας αποτελεί η δυνατότητα Χρηματοδότησης Από Τρίτους (ΧΑΤ) στις περιπτώσεις ιδιωτικών αλλά και δημοσίων επενδύσεων που δεν υπάρχουν διαθέσιμα ίδια κεφάλαια. Έτσι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, παρέχεται ένα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης και υλοποίησης των ενεργειακών επενδύσεων.
Επιπλέον το νομοσχέδιο αυτό θεσπίζει συγκεκριμένο στόχο εξοικονόμησης ενέργειας, ο οποίος ανέρχεται σε 9% έως το 2016. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση περίπου 16.500 γιγα-βατώρων.
« Σε αυτούς που λένε να αυξήσουμε το στόχο ή ότι η οικονομική συγκυρία από μόνη της είναι αρκετή για την επίτευξη του στόχου, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το βασικό δεν είναι μόνο να «πιάσουμε» το στόχο, αλλά να εφαρμόσουμε τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Δηλαδή τα μέτρα είναι αυτά που θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας και αυτά πρέπει να είναι ανεξάρτητα από οικονομικές συνθήκες ή κλιματολογικά δεδομένα.» σημείωσε κατά την ομιλία του ο κ. Μωραίτης.
Ένα πολύ σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου είναι η δυνατότητα παροχής χρηματοοικονομικών και άλλων κινήτρων, με σκοπό την υλοποίηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
Όπως τόνισε ο Υφυπουργός, το δημόσιο έχει και πρέπει να έχει έναν ηγετικό ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας και γι’ αυτόν τον λόγο προωθούνται συγκεκριμένες δράσεις, όπως πχ η αντικατάσταση των οχημάτων, οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις κλπ.
Ακόμη με το νομοσχέδιο τίθενται υποχρεώσεις στους διανομείς ενέργειας, στους διαχειριστές των δικτύων και στους προμηθευτές ενέργειας με σκοπό τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου παροχής ενέργειας.
Προωθείται ακόμη επανασχεδιασμός της τιμολόγησης, στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού, αλλά ταυτόχρονα με κοινωνική ευαισθησία.
Για το σκοπό αυτό καθίσταται υποχρεωτική:
· η τοποθέτηση έξυπνων μετρητών
· και η έκδοση λογαριασμών με πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης.
Έτσι κάθε καταναλωτής θα μπορεί να γνωρίζει την πραγματική ενέργεια που καταναλώνει και πόσο αυτή κοστίζει.
Με όλα τα παραπάνω μέτρα το ΥΠΕΚΑ προσδοκά στην αποτελεσματική εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης στην πράξη. Με το νομοσχέδιο αυτό μπαίνουν κανόνες και στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Παρέχονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις νέες ενεργειακές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου