Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Ένας χρόνος ΥΠΕΚΑ

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Eργα 18 εκατομ. ευρώ για την Αιτωλ/νία, πήραν πράσινο φως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Επίκειται ή ένταξη επιπλέον έργων 15 εκατομ. ευρώ.
Σημαντικά αποχετευτικά έργα σε δήμους της Αιτωλ/νίας, συνολικού προϋπολογισμού 17.984.490 ευρώ εντάχθηκαν μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πρόκειται για έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής σε χιλιάδες κατοίκους δήμων της Αιτωλ/νίας ενώ παράλληλα συμβάλλουν καθοριστικά στην περιβαλλοντική προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων, όπως η Τριχωνίδα και ο Αμβρακικός κόλπος.
Τα έργα αυτά είναι:
- Η ολοκλήρωση αποχέτευσης της Βόνιτσας, με προϋπολογισμό 5.721.000 ευρώ και απόφασηένταξης στις 25 Φεβρουαρίου του 2010.
- Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης των δ.δ. Καινούργιου και Παναιτωλίου του δήμου Θεστιέων με προϋπολογισμού 10.300.200 ευρώ και απόφαση ένταξης στις 6 Ιουλίου του 2010 και
- Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της Αμφιλοχίας, προϋπολογισμού 1.982.190 με απόφαση ένταξης στις 17 Αυγούστου του 2010.
Να σημειωθεί επίσης ότι επίκειται η ένταξη δύο ακόμη έργων, της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού με Αντλιοστάσια στην Λεπενού του δήμου Στράτου, προϋπολογισμού 8.163.905 ευρώ και της αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Μενιδίου του Δήμου Μενιδίου, προϋπολογισμού 6.961.800 ευρώ.
Για τα έργα των Δήμων Ανακτορίου και Θεστιέων, υπάρχουν και Αποφάσεις Προέγκρισης Δημοπράτησης από τις 13/5/2010 και 20/9/2010 αντίστοιχα.
Επίσης, υπάρχουν οικισμοί της Αιτωλ/νίας, που έχουν καταχωρηθεί με απαίτηση έργου και που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΠΕΡΑΑ και τον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων». Είναι η Κατούνα του δήμου Μεδεώνος, η Κατοχή και το Νεοχώρι του δήμου Οινιαδών, το Αιτωλικό και το Κεφαλόβρυσο, ο Μύτικας, το Θέρμο, το Αγγελόκαστρο, τα Κλεισορεύματα και η Λυσιμάχια.
Για τους οικισμούς αυτούς, παρακολουθείται η ωρίμανση μελετών και υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους Δικαιούχους για την υποβοήθηση της υποβολής των σχετικών προτάσεων στην ΕΥΔ/ ΕΠΠΕΡΑΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου