Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και στο νομό μας

Συνέντευξη τύπου στα Μ.Μ.Ε από την Tοπική 'Ενωση Καταναλωτών πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Τ.Ε.Ε Αιτ/νιας στο Αγρίνιο όπου  ο Γιώργος Λεχουρίτης πρόεδρος Ενωσης Καταναλωτών  Αιτ/νιας και πρόεδρος ΙΝΚΑ Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος και η Σοφία Μαγκιώρου Νομική Σύμβουλος της Ενωσης Καταναλωτών,ανέλυσαν ζητήματα σχετικά με την περίοδο κρίσης που διανύει η Ελληνική κοινωνία,τις επιπτώσεις της στα Ελληνικά νοικοκυριά καθώς και με τις εξελίξεις που υπάρχουν ώστε να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες περιπτώσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών σε σχέση με τις τράπεζες.Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και στην νομό μας ,στα γραφεία της Ένωσης Καταναλωτών Αιτ/νίας στην οδό Τσαλδάρη 48 στο Αγρίνιο, για
τη ρύθμιση των οφειλών τους, μέσω δικαστικών συμβιβασμών με τις τράπεζες. Οι ενδιαφερόμενοι πρίν καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα Ειρηνοδικεία, θα πρέπει να έχουν ήδη προσπαθήσει να κάνουν εξωδικαστικό συμβιβασμό με την πιστώτρια τράπεζα,για το λόγο αυτό όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Αιτ/νίας Γ.Λεχουρίτης «απαραίτητη προυπόθεση για τους καταταναλωτές που θέλουν ενταχθούν στο νόμο 3869 για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους είναι να περάσουν από ένα φορέα,στην περίπτωση του νομού μας,στην Ένωση Καταναλωτών Αιτ/νίας».Άρα είναι απαραίτητο για την προσφυγή στο δικαστήριο να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές και να έχει αυτή αποτύχει. Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό έχουν τεθεί σε εφαρμογή ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου 2010. Σε αυτή τη φάση, η ρύθμιση των οφειλών των φυσικών προσώπων που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής δεν εξαρτάται από την προθυμία ή τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών ή πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι υπερχρεωμένοι αυτοί πολίτες αποκτούν διαπραγματευτική δύναμη, καθώς μπορούν να επιτύχουν με τη δικαστική διαδικασία τη ρύθμιση των οφειλών τους και την απαλλαγή μέρους αυτών. Η εφαρμογή του νόμου δημιουργεί μία νέα δυναμική στη φάση του εξώδικου συμβιβασμού, καθώς είναι πλέον προς το συμφέρον όλων - και ιδίως των ίδιων των πιστωτών - να αξιοποιηθεί η δυνατότητα συναινετικής ρύθμισης των οφειλών.

Όπως σημείωσε ο Γιώργος Λεχουρίτης «όσοι προσπάθησαν να πετύχουν εξωδικαστικό συμβιβασμό με τις τράπεζες το προηγούμενο διάστημα, τώρα θα προχωρήσουν σε δικαστικό συμβιβασμό και αφορούν 80 υποθέσεις». Η αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης στο Ειρηνοδικείο πρέπει να περιέχει έκθεση της μόνιμης αδυναμίας του να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές, κατάσταση της περιουσίας του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης οφειλών και τα εισοδήματα και την οικογενειακή του κατάσταση. Αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης (το αργότερο μέσα σε ένα μήνα), ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει στο δικαστήριο τη βεβαίωση για την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει και τα πάσης φύσεως έγγραφα που αποδεικνύουν τις οφειλές του προκειμένου όπως υπογραμμίζει ο κ.Λεχουρίτης «να βγεί η δικαστική απόφαση που θα ορίζει τους όρους αλλά και το ποσό που μπορεί να καταβάλλει ή να μην καταβάλλει καθόλου ο καταναλωτής,τουλάχιστον για 4 χρόνια.Έτσι ώστε μετά τα 4 χρόνια αν συνεχίζει η οικονομική αδυναμία να διαγραφούν τα υπόλοιπα των χρεών».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου