Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Την απόφαση ορισμού και τοποθετήσεων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται Γενικοί Διευθυντές και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων οι εξής:


ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ


1.Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών


τον Στεφόπουλο Παναγιώτη του Περικλή, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών - Γεωπόνων, με βαθμό Α΄


2.Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας την Πλώτα Γεωργία του Αναστασίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού - Διοικητικού με βαθμό Α΄


3.Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τον Ποταμιά Χρήστο του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων, με βαθμό Α΄


4.Γενική Δ/νση Ανάπτυξης τον Κόλλαρη Κωνσταντίνο του Ηλία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄


5.Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών τον Πιστεύο Σωτήριο του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού - Διοικητικού, με βαθμό Α΄


6.Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας την Σαμαντά Διονυσία του Ελευθερίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Διοικητικού, με βαθμό Α΄


ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ


Προϊστάμενοι στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος τοποθετούνται οι κατωτέρω υπάλληλοι:


1.Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας


Τον Αγγελόπουλο Νικόλαο του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωλόγων, με βαθμό Α΄


2.Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού


Τον Καραβίδα Δημήτριο του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄


3.Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού


Τον Μέγκα Ιωάννη του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α΄


4.Δ/νση Τεχνικών Έργων


Την Βασιλοπούλου Νίκη του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄


5.Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας


Την Πολυχρονοπούλου Μαρία του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α΄


6.Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας


Τον Καραχρήστο Σπυρίδωνα του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων, με βαθμό Α΄


7.Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας


Τον Καλογερόπουλο Μιχαήλ του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Α΄


8.Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Την Αντωνοπούλου – Καραντώνη Ελένη του Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού - Διοικητικού, με βαθμό Α΄


9.Δ/νση Διοίκησης


Τον Μπαλαδήμα Αντώνιο του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού - Διοικητικού, με βαθμό Α΄, με παράλληλα καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης και στη Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη


10.Δ/νση Οικονομικού


Τον Κρηνίδη Ηλία του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄


11.Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας


Την Κουγιουμουτζάκη - Κούτρα Ελένη του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄


12.Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας


Τον Αλεξόπουλο Βασίλειο του Αγγελή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄


13.Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας


Τον Γαρμπή Νικόλαο του Γερασίμου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων, με βαθμό Α΄


14.Δ/νση Κτηνιατρικής


Την Οικονόμου Χαρίκλεια του Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Κτηνιάτρων, με βαθμό Α΄


15.Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας


Τον Βέρρα Σταύρο του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων, με βαθμό Α΄


16.Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας


Τον Κρινή Ιωάννη του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων, με βαθμό Α΄


17.Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας


Την Σπυροπούλου Παναγιώτα του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Κτηνιάτρων, με βαθμό Α΄


18.Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων


Τον Παπασταματίου Γεώργιο του Παράσχου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α΄


19.Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης , Εμπορίου και Τουρισμού


Τον Χρυσάφη Παναγιώτη του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄


20.Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας


Τον Παγιασλή Παναγιώτη του Ιπποκράτη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α΄


21.Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας


Τον Αλεξόπουλο Αναστάσιο του Αδάμ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α΄


22.Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας


Τον Γεωργάτο Νικόλαο του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄


23.Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας


Τον Δημητρακόπουλο Σταύρο του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄


24.Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας


Τον Γυφταγιάννη Γεράσιμο του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α΄


25.Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας


Τον Μανιάτη Αριστομένη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α΄


26.Δ/νση Δημόσιας Υγείας


Την Συμεωνίδου Σοφία του Χαραλάμπους, κλάδου ΠΕ Ιατρών – Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, με βαθμό Α΄


27.Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας


Την Κεφαλληνού Διονυσία του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄


28.Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας


Λάμπος Θεόδωρος του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Εποπτών Υγείας, με βαθμό Α΄


29.Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας


Τον Φατούρο Νικόλαο του Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ Ιατρών – Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, με βαθμό Α΄


30.Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας


Τον Λιαρόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Διοικητικού, με βαθμό Α΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου