Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

ΠΡΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑ-ΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σπύρος Κωνσταντάρας και Νίκος Παπαδημητρίου δήλω-σαν παρόντες και έτοιμοι για μια πλατιά δημοτική συνερ-γασία με στόχο την ανανέωση και την Αλλαγή στο Δήμο Θέρμου!
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25-7-2010, η προγραμματισμένη συγκέ-ντρωση του Συνδυασμού της Δημοτικής Αντιπολίτευσης, στην Αίθουσα εκδη-λώσεων του Ξενοδοχείου «Απόλλων», μετά από πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής. Την εισήγηση παρουσίασε ο Δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής Κώστας Φ. Μαραγιάννης. Η Οργανωτική επιτροπή παρουσίασε τα αποτελέσματα των επαφών και των συναντήσεων που πραγματοποίησε, με πο-λίτες, με φορείς, με εκλεγμένους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους και με δεκάδες απλούς πολίτες στο Θέρμο και στα Τοπικά Διαμερίσματα.Το λόγο, πήρε στη συνέχεια, ο κ. Σπύρος Κωνσταντάρας που δήλωσε παρών και έτοιμος να ηγηθεί της νέας προσπάθειας.Τις επόμενες μέρες θα αναλάβει πρωτοβουλίες, μαζί με το Νίκο Παπαδημητρίου, για επαφές με άλλες κινήσεις και υποψήφιους με στόχο την κοινή κάθοδο στις εκλογές του Νοέμβρη. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε και ο κ. Νίκος Παπαδημητρίου,Υποψήφιος Δήμαρχος το 1994,το 1998 και επί σειρά ετών Αντιδήμαρχος του σημερινού Δημάρχου και πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής πλειοψηφίας του 2006 με 688 ψήφους. Δήλωσε παρών για τη νέα Δημοτική Συνεργασία και τον κοινό αγώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου