Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Ο Περιφερειάρχης για τις μετατάξεις
Συνάντηση με τον υφυπουργό Εσωτερικών Γιώργο Ντόλιο , είχε χθες το μεσημέρι , ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , Τάσος Αποστολόπουλος , με αντικείμενο την υλοποίηση του «Καλλικράτη» και την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων μετατάξεων. 
Με αφορμή τη συνάντηση , η Περιφέρεια έδωσε χθες διευκρινήσεις για τις εθελοντικές μετατάξεις του προσωπικού , με βάση νέα εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του κ. Ντόλιου , μετά την παρέλευση της 8/7/2010 , δηλαδή ένα μήνα από τη δημοσίευση του Νόμου , οι υπάλληλοι που αιτήθηκαν τη μετάταξή τους , θα πρέπει να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας , βεβαίωση του Προϊσταμένου των Διευθύνσεων που υπηρετούν , στην οποία να βεβαιώνεται ότι ήταν τοποθετημένοι και ασκούσαν την 1/1/2010 αρμοδιότητες , που απονέμονται στις περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας , όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου.
Στη συνέχεια και εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου , δηλαδή έως 8/8/2010 , ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας , αφού εξετάσει εάν πράγματι πληρούνται οι προϋποθέσεις , εκδίδει απόφαση με την οποία το προσωπικό αυτό μετατάσσεται στην Περιφέρεια , σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας , εκπαιδευτικής βαθμίδας , κλάδου ή ειδικότητας.
Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας , δημοσιεύεται άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , αλλά η ισχύς της αρχίζει από την 1/1/2011.
Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας , συζήτησε με την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και για την προετοιμασία της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών , καθώς και το συντονισμό για θέματα πυρασφάλειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου