Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας προσκαλούμε στον « Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής »
(άρθρο 217 Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φυτειών στις 12/07/2010 ημέρα Δευτέρα & ώρα 20.00 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου