Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

.Η Εκπρόσωπος Τύπου του Κ.Ε.Α.Δ στην Αθήνα ,Ηλέκτρα Κίκη σε δελτίου τύπου που μας έχει στείλει αναφέρει μεταξύ άλλων....
"Είναι ατυχής ο συσχετισμός του υπαρκτού Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος με το επίπλαστο «Τσάμικο». Είμαστε μία Εθνική μειονότητα, η οποία αναγνωρίζεται από τη Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, τους Διεθνείς Οργανισμούς και τις Διεθνείς Συνθήκες. Ουδεμία σύγκριση μπορεί να γίνει μεταξύ δύο εντελώς ανόμοιων πραγμάτων.


 Όταν αναφέρεστε στη λέξη «διάλυση» της Ομόνοιας, εννοείτε την έντονη δράση της στα Βορειοηπειρωτικά δρώμενα, την πρόσφατη καταστατική συνδιάσκεψη για την τροποποίηση του καταστατικού της, ή μήπως εννοείτε το μεγάλο άνοιγμά της στους κόλπους των Βορειοηπειρωτών ένθεν και ένθεν των συνόρων;! "
Τέλος καταλήγει πως " Ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός στην Αλβανία, τις τελευταίες τέσσερις τετραετίες, εκπροσωπείται στην αλβανική βουλή από τον εκλεγμένο της Ομόνοιας και πρόεδρο του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κ.Ε.Α.Δ), κ. Ευάγγελο Ντούλε.
Η Εκπρόσωπος Τύπου του Κ.Ε.Α.Δ στην Αθήνα και όχι απο τον κ. Γρηγόρη Καραμέλιο"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου