Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010

Μαχαίρι στις προεκλογικές δαπάνες

Τέλος στα «κουπόνια», χρηματοδότηση μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών
 Μέσω τραπεζικών λογαριασμών και μόνο θα διακινείται η χρηματοδότηση των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων από φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου για τις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση.

Με το προσχέδιο εισάγονται αυστηροί κανόνες για τον έλεγχο των εσόδων και των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, ενώ αναστέλλεται κάθε διαδικασία πρόσληψης ή υπηρεσιακής μεταβολής προσωπικού, δύο μήνες- αντί των 30 ημερών- πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αυτοδιοικητικών αρχών.
Μαχαίρι βάζει το υπουργείο Εσωτερικών και στα ανώτατα όρια των εκλογικών δαπανών των υποψηφίων και των συνδυασμών. Το προσχέδιο νόμου που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, προκειμένου να συζητηθεί στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή, θα τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση.
Με τις νέες ρυθμίσεις που εισάγονται στο προσχέδιο νόμου καταργείται η χρηματοδότηση των συνδυασμών και των υποψηφίων μέσω «κουπονιών» καθώς διαπιστώθηκαν κατά το παρελθόν αδιαφανείς διαδικασίες άντλησης εσόδων και εφεξής η χρηματοδότηση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα, περιορίζονται οι επιτρεπόμενες εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών σε όλες τις περιφέρειες σε σχέση με τις εκλογές του 2006. Στις ελάχιστες περιπτώσεις δήμων όπου υπάρχουν σχετικές αυξήσεις των ανωτέρων ορίων, αυτές οφείλονται στην αύξηση του αριθμού των υποψηφίων που μπορεί να έχει ένας συνδυασμός.

Αναπροσαρμογή ορίων

Τα ανώτατα όρια των εκλογικών δαπανών των υποψηφίων περιορίζονται όπου αναπροσαρμόζεται η περιφέρεια εκλογής τους. Ιδίως στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, το όριο των δαπανών μειώνεται στις περιφερειακές ενότητες που είναι μικρότερες των σημερινών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Μειώνονται επίσης στους μεγάλους δήμους με διαμερισματική οργάνωση, όπου ως εκλογική περιφέρεια δεν λειτουργεί το σύνολο του δήμου, αλλά το σημερινό δημοτικό διαμέρισμα.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίσταται υποχρεωτικός ο ορισμός διαχειριστή των οικονομικών των συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές, ενώ για τις δημοτικές εκλογές εφόσον αυτές διενεργούνται σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων.
Παράλληλα, υποχρεωτικά οι υποψήφιοι των συνδυασμών σε περιφέρειες και δήμους άνω των 10.000 κατοίκων θα πρέπει να αναρτούν σε κεντρική βάση δεδομένων που είναι εγκατεστημένη στο υπουργείο Εσωτερικών όλα τα έσοδα και τις δαπάνες τους. Η μη δημοσιοποίηση των δαπανών συνιστά λόγο έκπτωσης για τον επικεφαλής του συνδυασμού και για τους υποψηφίους, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπερβαίνει κατά το 1/3 το ανώτερο επιτρεπτό όριο.
Αυστηρές κυρώσεις
Δικαστικός λειτουργός θα προεδρεύει στις επιτροπές ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων, ενώ μεταξύ των μελών τις επιτροπής θα συμμετέχει και ο προϊστάμενος του Περιφερειακού ΣΔΟΕ. Οι δε κυρώσεις που θα επιβάλλονται από την επιτροπή θα είναι εκτελεστές, χωρίς να μπορεί να παρεμβληθεί άλλο όργανο. Με το προσχέδιο οριοθετείται ο αριθμός των επιτρεπτών εμφανίσεων των υποψηφίων στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας μόνο όμως για τους επικεφαλής των συνδυασμών και τους άμεσα αιρετούς αντιπεριφερειάρχες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί πως τυχόν υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων εμφανίσεων ή άλλη άμεση ή έμμεση προβολή, συντελέστηκε με οικονομικό αντάλλαγμα, θα εκπίπτει από το αιρετό αξίωμα ο υποψήφιος, ενώ θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος αντιπρόσωπος των οικείων φορέων.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ..ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου