Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Εξέλιξη της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας το μήνα Ιούνιο και
το Β’ τρίμηνο του 2010


Η DATA RC παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Εδώ και 18 χρόνια εκδίδει την ετήσια έκθεση για την οικονομία και την αγορά εργασίας στην περιφέρεια. Από τον Ιούνιο του 2010 ξεκίνησε την έκδοση Ενημερωτικών Δελτίων στα οποία αποτυπώνεται η μηνιαία εξέλιξη της ανεργίας, πραγματοποιούνται συγκρίσεις με άλλες περιφέρειες της χώρας καθώς και με αντίστοιχα δεδομένα προηγούμενων μηνών. Στο παρόν Δελτίο αναλύεται η πορεία του
ποσοστού ανεργίας το μήνα Ιούνιο καθώς και οι μεταβολές που σημειώθηκαν στην αγορά εργασίας της περιφέρειας το Β’ τρίμηνο του 2010.
________________________________________


Περιεχόμενα:


1. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, μεταβολές απασχολούμενων και ανέργων 1


2. Χαρακτηριστικά της ανεργίας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 5


3. Χαρακτηριστικά της απασχόλησης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 5


4. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ 8


5. Εκτιμήσεις φορέων για την εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα 9


________________________________________


1. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, μεταβολές απασχολούμενων και ανέργων


Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζεται το ποσοστό ανεργίας που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2010 στις δεκατρείς περιφέρειες και στο σύνολο της χώρας καθώς και η διαχρονική εξέλιξή του. Παρατηρούμε τα εξής:


• Τον Ιούνιο του 2010, το ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σημείωσε σημαντική αύξηση (κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες) και έφτασε στο 12,7% του εργατικού δυναμικού, από 9,9% τον προηγούμενο μήνα.


• Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2009, το ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια αυξήθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες (από 10,5% σε 12,7%).


• Έτσι, το φετινό Ιούνιο το ποσοστό ανεργίας της περιφέρειας ξεπέρασε το μέσο ποσοστό ανεργίας της χώρας (με 12,7% έναντι 11,6%) για πρώτη φορά, μετά από εφτά μήνες, (από το Νοέμβριο 2009) κατά τους οποίους κινήθηκε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.


• Και στις 13 περιφέρειες της χώρας, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε σχέση με τον Ιούνιο του 2009. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις του ποσοστού ανεργίας σημειώθηκαν στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (5,1%), Βορείου Αιγαίου (4,6%), Ιονίων νήσων (4,4%) και Κεντρικής Μακεδονίας (4%).


• Τον Ιούνιο του 2010, η Δυτική Ελλάδα είχε το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα.


Πίνακας 1 Ποσοστό ανεργίας ανά περιφέρεια και στο σύνολο της χώρας το μήνα Ιούνιο Μεταβολή 2010 -2009


                      2005 2006 2007 2008 2009 2010


Σύνολο χώρας 9,5 8,3 8,2 7,3 8,6 11,6 3,
Δυτική Μακεδονία 20,2 18,2 9,2 7,7 9,8 14,9 5,
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 10,5 11,6 11,4 10 11,6 14,7 3,
Κεντρική Μακεδονία 11,9 8,8 9,7 8,3 8,7 12,7 4,
Δυτική Ελλάδα 9,6 8,4 7,4 8,8 10,5 12,7 2,
Θεσσαλία 9,4 8,1 8,4 8 9,5 12,5 3,
Ήπειρος 12 9,3 9,3 10,2 11,5 12,3 0,
Αττική 8,4 7,8 7,8 6,8 8,3 11,4 3,
Ιόνιοι Νήσοι 9,1 10,6 8,8 3,9 6,4 10,8 4,
Στερεά Ελλάδα 9,3 7,1 7,6 7,2 8,7 10,4 1,
Πελοπόννησος 8,2 7,1 7,4 6,9 7,7 9,9 2,
Κρήτη 5,9 5 4,6 5,3 5,9 9,3 3,
Βόρειο Αιγαίο 9 8,3 9,1 3,8 4,5 9,1 4,
Νότιο Αιγαίο 6 5,4 5,1 4,4 4,9 7,1 2,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου