Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Ημερίδα:

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»
Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010
Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου
Πρόγραμμα ημερίδας09:00 – 09:30 Προσέλευση - Εγγραφές


ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κ. Ρόκος, Xρ. Σπίρτζης, Σ. Διαμαντίδης, Α. Γούναρης, Κ. Τσιλιμαντός


09:30 – 10:00 Εναρκτήρια συνεδρίαση


Προσφώνηση του Προέδρου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας


Χαιρετισμοί


Κήρυξη Έναρξης Ημερίδας από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χρ. Σπίρτζη


10:00 – 12:00 ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄


ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κ. Τσιλιμαντός, Γ. Ροντήρη, Α. Γούναρης


10:00 – 10:20 “Ενεργειακές Πηγές Ν. Αιτωλ/νίας, Δυνατότητες – Προοπτικές”


Β. Καψάλης, Μηχ. Μηχανικός, Συντονιστής Ομάδας Εργασίας, Γραφείο Ενεργειακής Διαχείρισης ΕΜΠ.


10:20 – 10:40 “Προοπτικές ανάπτυξης αιολικών και Φ/Β συστημάτων στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας”


Σ. Παστρωμάς, Ηλ. Μηχανικός.


10:40: - 11:00 “Μικρά και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας”


Ν. Μασίκας, Πολ. Μηχανικός, Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας


11:00 – 11:40 “Εξατμιστικός Δροσισμός και Εφαρμογές Αξιοποίησης Αιολικής & Ηλιακής Ενέργειας”


Δ. Καραμάνης, Επ. Καθηγητής Τμ. Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπ. Δυτικής Ελλάδας


11:40 – 12:00 “Αξιολόγηση επενδύσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα”


Ε. Τσιμπλοστεφανάκης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


12:00 – 12:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ


12:20 – 14:20 ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄


ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κ. Ρόκος, Π. Ψυλλιάς, Κ. Καρράς


12:20 – 12:40 “Ο ρόλος του Φυσικού Αερίου στη Ζωή μας και η Τεχνογνωσία του στην Υπηρεσία της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος’’


Δ. Μάργαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών,


12:40 – 13:00 ‘’Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση κυψέλων καυσίμου υδρογόνου – Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές’’


Σ. Τσοτουλίδης, ΗΜ


13:00 – 13:20 “Χρήση και κατάχρηση Αερίων Καυσίμων: Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Υγραερίων ΘΗΣΥΑ 1010 MW και Υγροποιημένο Αέριο στον Αστακό.’’


Δ. Παπανίκας, Καθηγητής Dr – Ing., τ. καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών,


Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών


13:20 – 13:40 “O κλάδος των μεταφορών και η ενεργειακή και περιβαλλοντική του επίπτωση σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο”


A. Σαφάκας, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών


13:40 – 14:00 “Λειτουργία και διαχείριση ενέργειας ηλεκτροκινητηρίων συστημάτων για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα”


Ε. Μητρονίκας, Λέκτορας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών


14:00 – 14:20 “Τεχνολογίες μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική”


Δ. Γκιαουράκης, ΗΜ & ΤΥ


14:20 – 14:40 “Εφαρμογή Φωτοβολταϊκών στον oικιακό & ευρύτερο τομέα και η συνεισφορά αυτού στην επίτευξη των στόχων του 2020”


Σ. Παστρωμάς, Ηλ. Μηχανικός.


14:40 – 15:00 Συζήτηση


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:


Ρόκος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ Αιτωλ/νίας


Γούναρης Απόστολος, Μηχανολόγος Μηχανικός, μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ Αιτωλ/νίας


Καψάλης Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός


Τσιλιμαντός Κωνσταντίνος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ Αιτωλ/νίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου