Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Στο Λουξεμβούργο η δίκη για την εκτροπή Αχελώου

Άρχισε σήμερα στο Λουξεμβούργο, η ενώπιον ακροατηρίου συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για το ζήτημα της εκτροπής του Αχελώου.Το εν λόγω δικαστήριο καλείται να απαντήσει σε προδικαστικά ερωτήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης υδάτινων πόρων και, κυρίως, για την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού.Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου είναι ένα «ευρείας κλίμακας έργο, το οποίο δεν αποσκοπεί μόνον στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στην ύδρευση ορισμένων
αστικών περιοχών της Θεσσαλίας».Επίσης, αναφέρει ότι το έργο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. «Έχουν ασκηθεί πολλές προσφυγές από περιβαλλοντικές οργανώσεις, διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και από εμπλεκόμενους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με αίτημα την ακύρωση των διαδοχικών υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί προς έγκριση του εν λόγω έργου».Η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφέρεται σε διαδοχικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας βάσει των οποίων ακυρώθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου που εκδόθηκαν από το 1991 και μετά.
Ο επόμενος σταθμός της δίκης ορίσθηκε για τον Σεπτέμβριο του 2011, οπότε η γενική εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Τζουλιάν Κοκότ θα αναπτύξει τις προτάσεις της.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου