Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Eπιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψήφιων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Με βάση την αριθμ. 45143/Δ2/13-4-2011 (Φ.Ε.Κ.582 τ. Β΄/ 13-4-2011) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης ξεκίνησε η διαδικασία για την επιλογή νέων Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων, που θα αναλάβουν καθήκοντα από το νέο σχολικό έτος. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των τριών περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας) προέβησαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
επιλογή υποψήφιων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρονται οι προϋποθέσεις επιλογής (Ν.3848/2011), τα υποβλητέα δικαιολογητικά, η ακολουθούμενη διαδικασία και ο χρόνος υποβολής αιτήσεων, που ορίζεται από 9-5-2011 έως 25-5-2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου