Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Ερώτηση Σοφίας Γιαννακά για τα Αχυρά

Το έργο που φέρει τον τίτλο "Φράγμα Αχυρών και συναφή έργα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας", συνολικής συμβατικής δαπάνης 26.854.376,83 € εκτελείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Το έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 072 με αριθμό 1996ΣΕ07200003 και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Το εκτελούμενο έργο περιλαμβάνει (α) χωμάτινο ανάχωμα με τα συναφή έργα ασφαλείας υπερχειλιστή και εκκένωσης, (β) ταμιευτήρα συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 41.700.000 γπ νερού, (γ) έργα υδροληψίας που περιλαμβάνουν σήραγγα μήκους 2.100 γπ με τα συνοδά της έργα, (δ) αρδευτικά έργα κεντρικού Ξηρομέρου και (ε) οδούς προσπέλασης συνολικού μήκους 14 Κγπ και βελτίωσης υφιστάμενων οδών μήκους 35 Κm.Πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, διακόπηκε το Δεκέμβριο του 2000, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στις διαδικασίες
απαλλοτρίωσης και επαναδημοπρατήθηκε το 2005, οπότε και αναδείχτηκε μειοδότρια ανάδοχος του έργου η εταιρεία ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. Η πορεία των εργασιών παρότι έχει προχωρήσει στο 70% του έργου δυστυχώς έχει διακοπή ξανά η χρηματοδότηση.
Συγκεκριμένα στην ανάδοχο του έργου οφείλονται περί τα 6 εκ. ευρώ και πλέον ο κίνδυνος εκ νέου διακοπής των εργασιών είναι ορατός. Με δεδομένο ότι το χωμάτινο ανάχωμα του φράγματος δεν έχει φτάσει ακόμη στο ύψος της προβλεπόμενης από τη μελέτη στέψης, η ενδεχόμενη νέα διακοπή των εργασιών είναι πολύ πιθανόν να αποδειχθεί καταστροφική για το μέχρι σήμερα εκτελεσθέν έργο, γιατί οι εργασίες κατασκευής των αναχωμάτων των χωμάτινων φραγμάτων δεν επιτρέπεται, για λόγους καθαρά τεχνικούς, να διακοπούν. Επίσης λόγω της διακοπής της χρηματοδότησης οι 30 περίπου εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι τους τελευταίους 7 μήνες.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Εάν προτίθεται το Υπουργείο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου προκειμένου να αναβαθμιστεί η περιοχή;
2. Εάν πρόκειται να τελεσφορήσει το έργο μέσα στο καλοκαίρι, όπως είχε δεσμευτεί η ηγεσία του Υπουργείου τον Οκτώβριο του 2010;
Αθήνα, 19 Μαΐου 2011
Η Ερωτώσα Βουλευτής
Σοφία ΓιαννακάΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου