Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Ανδρέας Μακρυπίδης:«Η χώρα πρέπει να τιθασεύσει το Δημόσιο Χρέος

Ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής για το Νομοσχέδιο «Τροποποίηση της δομής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αλλά και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) τόνισε μεταξύ των άλλων την αναγκαιότητα σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, της προσπάθειας για τη μείωση του Δημόσιου Χρέους, αναφέροντας χαρακτηριστικά την δήλωση του αείμνηστου Ανδρέα Γ. Παπανδρέου : « ή η χώρα θα τιθασεύσει το δημόσιο χρέος ή το δημόσιο χρέος θα εξαφανίσει τη χώρα.»

Κατέκρινε τις πολιτικές των Κυβερνήσεων της Ν.Δ που οδήγησαν την χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό με την αλματώδη αύξηση του ελλείμματος στο 15,5 % και την διόγκωση του Δημόσιου Χρέους - μέσα σε μια 5ετία – από τα 170 δις € το 2004 στα 300 δις € το 2009, αποκαλύπτοντας συγχρόνως πώς και τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις, τόσο από την Ο.Α όσο
και από τον ΟΤΕ, αντί να πάνε στη μείωση του Δημόσιου Χρέους δυστυχώς κατασπαταλήθηκαν χωρίς να πιάσουν τόπο,

Ούτε για επενδύσεις

Ούτε για θέσεις απασχόλησης

Ούτε για έργα, ούτε για υποδομές

Ο Ανδρέας Μακρυπίδης στη παρέμβασή του για τις διατάξεις του Νομοσχεδίου μεταξύ άλλων ανέφερε:

« 1)Με το παρόν σχέδιο νόμου προωθείται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει ζωτικούς για το έργο του Υπουργείου Οικονομικών οργανισμούς, όπως είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

2)Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)

Στόχος είναι να εναρμονισθούν οι διατάξεις που διέπουν το Ταμείο με το κοινοτικό δίκαιο.

3) Η λύση που εισάγει το νομοσχέδιο είναι ο λειτουργικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του Ταμείου. Συγκεκριμένα :

• Συστήνεται εσωτερικός κλάδος του Ταμείου Παρακαταθηκών για τις εμπορικές δραστηριότητες.

• Η παροχή δανείων προς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένει λειτουργικά στον δεσμευμένο τομέα, δεδομένου του έντονα κοινωφελούς, αναπτυξιακού και περιφερειακού τους χαρακτήρα.

Επομένως, η νομοθετική παρέμβαση εξυπηρετεί τριπλό στόχο: διασφάλιση του δημόσιου προνομίου του Ταμείου Παρακαταθηκών, άσκηση των εμπορικών δραστηριοτήτων του με σεβασμό του ελεύθερου ανταγωνισμού , ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία του.

4)Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

Με το Νομοσχέδιο επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. , ο οποίος κατά τη δωδεκαετή λειτουργία του αντιμετώπισε λειτουργικά και διοικητικά προβλήματα που οφείλονται σε αδυναμίες του ιδρυτικού του νόμου (Ν. 2628/1998) μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών εξελίξεων : η ένταξη της χώρας στην Ο.Ν.Ε., οι εξελίξεις στις χρηματαγορές και η μεθοδολογία της παρακολούθησης και παρέμβασης σε αυτές δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις επαγγελματικών και άρτια συγχρονισμένων κινήσεων για τον αποτελεσματικό δανεισμό της χώρας.

5)Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Δ..Ε.Κ.Ο, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις

Προβλέπονται τροποποιήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των Δ.Ε.Κ.Ο. για μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη διοίκησή τους, αλλά και για ορθολογικότερη εφαρμογή του επιχειρησιακού τους σχεδίου και του προϋπολογισμού τους, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και συμβολής τους στην ελληνική οικονομία.

6) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών

Στόχος: Ο συντονισμός και η καλύτερη διοίκηση, διαχείριση, προστασία και επωφελέστερη προστασία κι αξιοποίηση της δημόσιας, ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και κοινωφελούς περιουσίας.

7) Με τις προτεινόμενες διατάξεις, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας ανήκει η εποπτεία, ο συντονισμός, ο έλεγχος της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τα νομικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διοίκηση, διαχείρηση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας.

8)Και τέλος, με το Νομοσχέδιο παρέχονται οι αναγκαίες εγγυήσεις και προϋποθέσεις περαιτέρω στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε αυτό να μπορεί να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, ενισχύεται ο εγγυοδοτικός πυλώνας του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 που αφορά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά 30 δις ευρώ κι επίσης προβλέπονται διασφαλίσεις για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας από τις τράπεζες.»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου