Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων εντός Δήμου Στράτου

Απαγορεύουμε την κυκλοφορία παντός οχήματος στην Χ/Θ 78.850 έως Χ/Θ 79.800 της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων μέχρι και 22-12-2010 λόγω ανακατασκευής διώρυγας.

Η δε κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται τμηματικά και εκ περιτροπής μόνο κατά τη διάρκεια των σκυροδετήσεων.
Κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή
της κυκλοφορίας των πεζών και τροχοφόρων δηλαδή να τοποθετηθούν σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. εμπόδια για την ημέρα και φωτεινά σήματα για τη νύχτα με μέριμνα του υπευθύνου εργολάβου κατασκευής του έργου.


ΑΡΘΡΟ (2)
Η παρούσα απόφαση ισχύει ΜΟΝΟ κατά την ως άνω χρονική διάρκεια.


Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και η εφαρμογή της ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.-


ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:


1.ΑΕΑ/Δ-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ


Για ενημέρωση.


ΑΘΗΝΑ


2.ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Για ενημέρωση & δικές του ενέργειες.


3. Τοπικές εφημερίδες


4.Τοπικοί τηλεοπτικοί - Ραδιοφωνικοί σταθμοί


5. Δήμος Αγρινίου.


6. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας Τμήμα Μεταφορών – Επικ/νιών Αγρινίου.


7. Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου.


8. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου.


Ο


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ


Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου