Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Τέσσερις νέες μεγάλες σχολικές μονάδες

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
Στο στάδιο της υλοποίησης εισήλθαν τέσσερις νέες μεγάλες σχολικές μονάδες στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, μετά την σημερινή (21 Δεκεμβρίου 2010) δημοπράτησή τους, από την αρμόδια Επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας η οποία ανακήρυξε τους
προσωρινούς μειοδότες των έργων.

Τα τέσσερα νέα έργα, που θα αμβλύνουν σε μεγάλο βαθμό το οξύ πρόβλημα της σχολικής στέγης που εμφανίζει ο νομός , έχουν συνολικό προϋπολογισμό 12.612.000 € και είναι τα εξής:
Α) 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου με προϋπολογισμό 3.100.000 € και χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.
Το διδακτήριο θα αναγερθεί σε ήδη επιλεγμένο οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στην κυριότητα του Δήμου Μεσολογγίου και θα περιλαμβάνει επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πληροφορικής, εργαστήριο φυσικών επιστημών, βιβλιοθήκη, αίθουσα ξένης γλώσσας, εργαστήριο εικαστικών και αισθητικής, γραφεία διευθυντού και δασκάλων, γραφείο συλλόγου γονέων και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο εστίασης, κυλικείο και άλλους βοηθητικούς χώρους.
Το συνoλικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 1.970,68 m2.
Β) 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, προϋπολογισμός 4.700.00 €, χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.
Το προς ανέγερση διδακτήριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου, περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πληροφορικής, αίθουσα-εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, βιβλιοθήκη, αίθουσα ξένης γλώσσας, εργαστήριο εικαστικών και αισθητικής, γραφεία δασκάλων, διευθυντού, γραμματείας και αρχείου, γραφείο συλλόγου γονέων, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που θα χρησιμοποιείται και ως γυμναστήριο, χώρος εστίασης, κυλικείο, υπόστεγο, καθώς και αποθηκευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 2.605,95 m2.
Γ) Δημοτικό Σχολείου Λεπενούς, προϋπολογισμός 3.640.000 €, χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.
Το διδακτήριο θα είναι διώροφο με υπόγειο και περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη , Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, πληροφορικής αίθουσα ξένης γλώσσας, εργαστήριο εικαστικών και αισθητικής, γραφεία δασκάλων, διευθυντού, γραμματείας και αρχείου, γραφείο συλλόγου γονέων, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (με τους παρελκόμενους χώρους), που θα χρησιμοποιείται και ως γυμναστήριο, χώρος εστίασης, κυλικείο, υπόστεγο, καθώς και αποθηκευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
Στον αύλειο χώρο προβλέπεται η κατασκευή χώρου συνάθροισης, καθιστικά διάφορα, σχολικός κήπος, γηπέδου μπάσκετ, γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5, γηπέδου βόλεϊ, ενός υπόστεγου και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις.
Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 2.032,60 m2.
Δ) Γυμνάσιο Γαβαλούς. Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς, προϋπολογισμός 1.172.000 € χρηματοδότηση από τον Ο.Σ.Κ.
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών και φθορών στον Φέροντα Οργανισμό τριών κτιρίων του διδακτηρίου Γυμνασίου Γαβαλούς.
Προβλέπεται επίσης η καθαίρεση του υφισταμένου λεβητοστασίου και η κατασκευή εξωτερικής μεταλλικής κλίμακας.
Έτσι το διδακτήριο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις κτιριακών υποδομών για το συγκεκριμένο τύπο σχολείου. Εν τω μεταξύ καθυστέρηση υπάρχει οσο αναφορά την αποκατάσταση ζημιών απο τους σεισμούς στο 2ο δημοστικό σχολείο Αγρινίου επισημαίνει ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ο οπίος επισκέφθηκε σήμερα τη Νομαρχία και έδωσε χρονικό περιθώριο 10 περίπου ημερών διαφορετικά θα μισθώσουν λεοφωρεία και θα διαμαρτυρηθούν έξω απο τον ΟΣΚ στην Αθήνα....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου