Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Τ.Δ. Γουριάς :πολύ σοβαρό πρόβλημα με το ποτάμι και την διάβρωση του εδάφους

Tο Τ.Δ. Γουριάς,αναφέρει σε επιστολή του αναγνώστης, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα με το ποτάμι και την διάβρωση του εδάφους. Με το αριθ. πρωτ. 19/ 04-09-2009 έγγραφό μας γνωστοποίησα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το πρόβλημα η Περιφέρεια ανταποκρίθηκε και έστειλε μηχανικό για την σύναψη
μελέτης με το αριθ. πρωτ. 49068/4419/09/21-10-2009 έγγραφό της, που μας γνωστοποιεί ότι το κόστος είναι 50.000 Ευρώ. Από τότε μέχρι σήμερα (πέρασε σχεδόν ένας χρόνος) δεν έγινε κάτι, αντίθετα το πρόβλημα συνεχίζει με εντονότερο ρυθμό, κόβοντας εκτός από τον μοναδικό κεντρικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο που ενώνει το χωρίο με μία έκταση 1500 αρδευομένων στρεμμάτων και ένα κτήμα ιδιοκτησίας Ηλία Κολιάτσα.

Η κίνηση του εν λόγου δρόμου είναι συχνή και υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος.
Παπαδόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Δ. Γουριάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου