Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Άμεση αποζημίωση των Σπαραγγοπαραγωγών Αιτ/νίας

Ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης, με ερώτηση του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη, αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα των σπαραπαραγωγών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και ζητά να αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες παραγωγοί από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περσινής
άνοιξης του 2009.Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής αναφέρει στην ερώτηση του τα εξής: «Σοβαρές ζημιές στην παραγωγή τους έχουν υποστεί οι σπαραγγοκαλλιεργητές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών της άνοιξης του 2009, με συνέπεια μεγάλη απώλεια εισοδήματος για τις οικογένειές τους, αλλά και κατ‘επέκταση για τις τοπικές κοινωνίες που στηρίζονται σε αυτές τις δραστηριότητες.


Η μεγάλη μείωση στην παραγωγή του 2009, που έχει καταγραφεί και είναι πραγματική, επιβάλλει την άμεση στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών μέσω αποζημίωσης από τον Ε.Λ.Γ.Α. ανάλογης του ύψους των ζημιών. Η στήριξη των παραγωγών για το 2009 είναι πολλαπλά αναγκαία, αφού λόγω των καθυστερήσεων στην παράδοση που επέβαλλαν οι καιρικές συνθήκες, τα ντόπια σπαράγγια αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα στην διεθνή αγορά.


Στην σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία όπου η οικονομική κατάσταση των σπαραγγοπαραγωγών πλήττεται σοβαρά είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποδοθεί άμεσα από την Πολιτεία η αποζημίωση που δικαιούνται.


Το σπαράγγι, εφόσον η παραγωγή γίνει σε ευνοϊκές συνθήκες, αποτελεί ένα ανταγωνιστικό ελληνικό προϊόν που θα πρέπει να στηριχτεί, αφού παρέχει χιλιάδες θέσεις εργασίας στο χωράφι και στα συσκευαστήρια και ενισχύει τις ελληνικές εξαγωγές, το ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων και την εθνική οικονομία.»


• Παροχή Ίντερνετ σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές του Νομού Αιτ/νίας.


Επιπρόσθετα, ο Ανδρέας Μακρυπίδης με ερώτηση του προς τους Υπουργούς, Υποδομών Δημήτρη Ρέππα και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοϊδη αναδεικνύει το ζήτημα της έλλειψη υποδομών για την παροχή Ίντερνετ σε απομακρυσμένες περιοχές και ορεινά χωριά της Αιτ/νίας. Με την ερώτηση του ο Βουλευτής ζητά να επεκταθούν άμεσα τα απαραίτητα δίκτυα στις συγκεκριμένες περιοχές και να ενεργοποιηθούν τα κονδύλια για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων.


Ο Βουλευτής αναφέρει στην ερώτηση του τα εξής: «Πολλά προβλήματα, αντιμετωπίζουν οι ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με κυριότερα την έλλειψη υποδομών, υπηρεσιών και κινήτρων για την συγκράτηση του πληθυσμού και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.


Στις αντιξοότητες των συγκεκριμένων περιοχών έρχεται να προστεθεί η έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet) πολλών απομακρυσμένων χωριών στο σύνολο του Νομού και ιδιαίτερα στο Κεντρικό Ξηρόμερο (Μαχαιρά, Σκουρτού, Πρόδρομος, Μπαμπίνη, Αγράμπελο κ.α.).


Το διαδίκτυο ως ένα σύγχρονο εργαλείο επικοινωνίας, ενημέρωσης και οικονομικής ανάπτυξης έχει μπει πλέον δυναμικά στην ζωή όλων και κύρια της νέας γενιάς. Είναι πολλαπλά αναγκαίο σε ήδη επιβαρυμένες και απομακρυσμένες περιοχές προσφέροντας άμεση ενημέρωση και εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών. Η έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπου συμβαίνει, στερεί τους κατοίκους και ιδιαίτερα την νεολαία από ένα πολύτιμο εργαλείο για την ισότιμη συμμετοχή στον σύγχρονο τρόπο ζωής, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ερήμωση των περιοχών.


Το δικαίωμα στη γνώση και η δυνατότητα παρέμβασης και συμμετοχής των πολιτών προϋποθέτει τα στοιχειώδη τεχνολογικά μέσα επικοινωνίας, όπως είναι το διαδίκτυο Γι’αυτό είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφορία και στη σύγχρονη γνώση με στόχο την υπέρβαση των εμποδίων για την ισόρροπη ανάπτυξη του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου