Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

ΔΕΗ: αυξάνει την υδροηλεκτρική παραγωγή για λόγους ασφαλείας

Με το Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) θα συνεργαστεί η ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για να καταστεί εφικτή η απαιτούμενη αυξημένη συμμετοχή των Υδροηλεκτρικών Μονάδων στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, οι πολύ αυξημένες εισροές στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με τα ήδη πολύ υψηλά για την εποχή υδατικά αποθέματα, καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την ασφάλεια των φραγμάτων, αποφυγή πλημμυρών κλπ.

Για το σκοπό αυτό, απαιτείται μια σημαντική αύξηση της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, κατά την προσεχή περίοδο. Όπως διευκρινίζει η ΔΕΗ στην ανακοίνωσή της, τα μέτρα αυτά κατ΄ ουδένα τρόπο θα επηρεάσουν την ομαλή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους ανεξαίρετα τους πελάτες, για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται να ληφθούν αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου