Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

38 εποχικές θέσεις σε γεωργικές υπηρεσίες

Τριάντα οκτώ νέες θέσεις εποχικού προσωπικού προκήρυξαν έξι Αγροτικές Υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση, που απέσπασαν οι φορείς από το ΑΣΕΠ, καταρτίζουν τις προκηρύξεις τους για να καθορίσουν τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους. Το προσωπικό θα προσληφθεί με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εκτός από το Κέντρο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, όπου το προσωπικό θα απασχοληθεί για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών.
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Εγκρίθηκε μία θέση Χειριστή Η/Υ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26313 61655.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου