Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Σύσταση επιχείρησης σε... 4 ώρες

KAI AΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Εργο εθνικής σημασίας με το οποίο θα σπάσει το γραφειοκρατικό και πελατειακό καθεστώς, απελευθερώνοντας τεράστιες δυνάμεις, χαρακτήρισε χθες ο πρωθυπουργός το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και την Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) για τη σύσταση επιχειρήσεων κατά την επίσκεψή του στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑ) παρουσίασε το νέο αυτό σύστημα.

Τα πρώτα μηνύματα από τη μια εβδομάδα λειτουργίας του νέου συστήματος είναι ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑ, από τις 4 Απριλίου έχουν
συσταθεί, αξιοποιώντας την ΥΜΣ, επτά ομόρρυθμες εταιρείες και μία ΕΠΕ. Οι εταιρείες αυτές ιδρύθηκαν χρησιμοποιώντας τις ΥΜΣ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) των Επιμελητηρίων Κοζάνης, Μαγνησίας, Αρτας και Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και ενός συμβολαιογραφείου στην Αθήνα. Ο μέσος χρόνος έναρξης διαμορφώθηκε την πρώτη εβδομάδα σε 1 ημέρα και 9 ώρες. Η λειτουργία της ΥΜΣ εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος σύστασης μιας επιχείρησης από 50%-62% σε σχέση με πριν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου