Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Επί δώδεκα χρόνια το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ήταν στην πρώτη γραμμή της ιεραρχίας των διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.) και των εργαζομένων στα Επιμελητήρια.

Σήμερα τέθηκε σε λειτουργία.
Είμαστε περήφανοι που συμβάλλαμε στην εξέλιξη αυτή και δηλώνουμε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε παρά τα πολλαπλά προβλήματα που προέκυψαν κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής..
Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί βασική διοικητική μεταρρύθμιση,
εκσυγχρονίζει τη Δημόσια Διοίκηση και προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στην Πολιτεία όσο και στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η Πολιτεία θα έχει πλήρη εικόνα της επιχειρηματικότητας μέσα από ένα ενιαίο, έγκυρο, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο Μητρώο για να μπορεί να ασκεί στοχευμένες πολιτικές, ενώ οι επιχειρηματίες θα ωφεληθούν σε χρόνο και χρήμα με την κατάργηση χρονοβόρων διαδικασιών κατά το στάδιο της ίδρυσης μέσω της Υπηρεσία μιας Στάσης.
Ουσιαστική όμως προσφορά στον επιχειρηματικό κόσμο θα επέλθει όταν αυτή η διαδικασία συνδεθεί με τον τρόπο αδειοδότησης των επιχειρήσεων και την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει αυτό.
Προς αυτή την κατεύθυνση οι εργαζόμενοι στα Επιμελητήρια θα συμβάλλουν αποφασιστικά.
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Μιχάλης Γιάγκας Παρασκευή Γιοβανοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου