Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

«Το μεγάλο στοίχημα όλων μας είναι η κοινωνία της γνώσης και ο μορφωμένος πολίτης του 21ου αιώνα».

«Το μεγάλο στοίχημα όλων μας είναι η κοινωνία της γνώσης και ο μορφωμένος πολίτης του 21ου αιώνα». Αυτό επεσήμανε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας στο οποίο συμμετείχε εκπροσωπώντας την Ελληνική Ένωση Περιφερειών. Στη συνεδρίαση, που συνεκλήθη στην Αθήνα υπό την προεδρία του Καθηγητή κ. Ιωάννη Καζάζη, έγινε μια πρώτη συζήτηση για την αναμόρφωση του θεσμού των Πειραματικών –
Προτύπων Σχολείων, την οργανωτική δομή τους, το Πρόγραμμα Σπουδών και την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών.«Τα Πειραματικά – Πρότυπα Σχολεία μπορούν ν’ αποτελέσουν εργαστήρια ανασυγκρότησης της Ελληνικής Εκπαίδευσης», ανέφερε ο κ. Κατσιφάρας, «και σημεία αναφοράς για τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία ως κέντρα παραγωγής και διάχυσης καλών πρακτικών και ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου».
Το θέμα των Πειραματικών – Προτύπων Σχολείων θα συζητηθεί και σε επόμενες συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.
Επίσης, στη συνεδρίαση συζητήθηκε και η προοπτική δημιουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η πρόταση αφορά στον ορθολογικό εκσυγχρονισμό των επιστημονικών οργάνων που υποστηρίζουν το Υπουργείο Παιδείας στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο νέο Ινστιτούτο θα υπαχθούν φορείς όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου