Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

"ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ»


Η ανευθυνότητα της Δημοτικής Αρχής που επί 16 χρόνια διαχειρίζεται τις τύχες του τόπου, οδήγησε δυστυχώς στο κλείσιμο των σφαγείων με αρνητικές συνέπειες στους κρεο-πώλες,τους κτηνοτρόφους, τους εργαζόμενους σ’ αυτά και την τοπική οικονομία του τόπου μας.

Συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή δεν μπόρεσε να φτιάξει ένα
κτήριο για τα σφαγεία που να διαθέτει άδεια και λειτουρ-γίας και να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και δημόσιας υγείας που προβλέπονται από την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία. Η οποιαδήποτε μετάθεση ευθυνών στη Δημοτική Αντιπολί-τευση από τον κ. Πορφύρη, επιβεβαιώνει την πλήρη διαστροφή της αλήθειας, αφού ποτέ δεν ανέλαβε καμιά ευθύνη. Αντίθετα, η Δημοτική Αντιπολίτευση έγκαιρα επισήμανε την αναγκαιότη-τα εξασφάλισης της άδειας και της λειτουργίας των σφαγεί-ων και ψήφισε και τα σχετικά κονδύλια για την κατασκευή τους. Μια κατασκευή που στοίχισε στους δημότες πάνω από 530000 ευρώ από το 2001 και μετά και καμιά άδεια δεν εξα-σφαλίστηκε.Καταλαβαίνετε το τί θα γίνει με τους δρόμους Θέρμο-Ναύπακτος, Θέρμο-Αγρίνιο ,Θέρμο-Προυσός, το σχολείο και τα μεγάλα ανα-πτυξιακά έργα που υποσχέθηκε ο Δήμαρχος για την «ολοκλήρω-ση του οράματος»…
Αναρωτηθείτε όλοι για το πού οδηγούν τον τόπο ο Πορφύρης και η παρέα του!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου