Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

32 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2007-2013Ολοκληρώθηκε, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011, η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER, του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 - 2013, που υλοποιεί η ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στους Νομούς Αιτωλ/νίας, Ευρυτανίας και στους νήσους Μεγανήσι και Καστό με τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).


Συνολικά υπεβλήθησαν 32 επενδυτικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 12.213.241,52€ και αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης 6.184.719,39€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 128,58% ενώ το τελικό ποσό της διατιθέμενης Δημόσιας Δαπάνης της 1ης Προκήρυξης θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.


Η κατανομή των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων ανά δράση, σύμφωνα με τα στοιχεία των υποβληθέντων φακέλων, έχει ως εξής:


ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥ/ΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (€) ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (€) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (€) (%) ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ


L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 5 1.809.145,60 904.572,79 1.250.000 72,37


L123β «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων 0 0,00 0,00 180.000 0,00


L 311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές


δραστηριότητες L311−1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,


εκσυγχρονισμοί μικρής


δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 1 598.983,27 359.389,96 562.200 63,93


L311−2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,


εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 1 99.551,25 59.730,75 130.000 45,95


L311−3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,


εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων 0 0,00 0,00 360.000 0,00


L311−5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,


εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής


ειδών παραδοσιακής


τέχνης, βιοτεχνικών


μονάδων 0 0,00 0,00 50.000 0,00


L311−6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 0 0,00 0,00 30.000 0,00


L311−7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,


εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής


ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 1 264.724,10 158.834,46 30.000 529,45


L 312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ


μικρών επιχειρήσεων L312−1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών


μονάδων 1 295.569,00 177.341,40 204.140 86,87


L312−2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις


και εκσυγχρονισμοί


επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 1 42.220,00 25.332,00 48.200 52,56


L312−3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων


παραγωγής ειδών


διατροφής μετά την


α΄ μεταποίηση 3 689.990,00 413.994,00 220.000 188,18


L 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων L313−5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,


εκσυγχρονισμοί μικρής


δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 17 8.062.435,22 3.880.232,49 1.099.160 353,02


L313−6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,


εκσυγχρονισμοί χώρων


εστίασης και αναψυχής 2 350.623,08 205.291,54 346.500 59,25


L313−8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις,


εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής


υπηρεσιών για την


εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου


(εναλλακτικές μορφές


τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι


αθλοπαιδιών, χώροι


γευσιγνωσίας) 0 0,00 0,00 300.000 0,00


ΣΥΝΟΛΟ 32 12.213.241,52 6.184.719,39 4.810.200 128,58%


Η κατανομή των επενδυτικών σχεδίων στους Νομούς της περιοχής παρέμβασης έχει ως εξής:


ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (%) ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Δ.Δ. (%)


ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η Δημοτική Ενότητα Αγρινίου(εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου και του σχεδίου πόλης της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου), η Δημοτική Ενότητα Αγγελοκάστρου, η Δημοτική Ενότητα Αρακύνθου, η Δημοτική Ενότητα Θεστιέων, η Δημοτική Ενότητα Μακρυνείας, η Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, από τη Δημοτική Ενότητα Παναιτωλικού η Τοπική Κοινότητα Κερασέας, από τη Δημοτική Ενότητα Παραβόλας η Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας και οι Τοπικές Κοινότητες Παντάνασσας και Νερομάνας, η Δημοτική Ενότητα Στράτου εκτός της Τοπικής Κοινότητας Καστρακίου 11 34,38% 4.005.976,02 32,80% 2.238.664,04 36,20%


ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Η Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Αιτωλικού 2 6,25% 364.275,35 2,98% 218.565,21 3,53%


ΘΕΡΜΟΥ οι Τοπικές Κοινότητες Αγ. Σοφίας, Καλουδίου, Μυρτέας, Παμφίου, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%


ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Από τη Δημοτική Ενότητα Ανακτορίου η Δημοτική Κοινότητα Βόνιτσας 2 6,25% 202.150,00 1,66% 105.297,00 1,70%


ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Από τη Δημοτική Ενότητα Μενιδίου η Τοπική Κοινότητα Μενιδίου 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%


ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (%) ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Δ.Δ. (%)


15 46,88% 4.572.401,37 37,44% 2.562.526,25 41,43%


ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ


ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Η Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου εκτός του σχεδίου πόλης της Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου, η Δημοτική Ενότητα Κτημενίων, η Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς 5 15,63% 1.982.268,98 16,23% 792.907,58 12,82%


ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Η Δημοτική Ενότητα Μεγανησίου 11 34,38% 5.607.748,09 45,92% 2.803.874,02 45,34%


ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η Τοπική Κοινότητα Καστού 1 3,13% 50.823,08 0,42% 25.411,54 0,41%


ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (%) ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Δ.Δ. (%)


12 37,50% 5.658.571,17 46,33% 2.829.285,56 45,75%


ΣΥΝΟΛΟ 32 100% 12.213.241,52 100,00% 6.184.719,39 100,00%


Η Ο.Τ.Δ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες (Κ.Υ.Α. 401/10-3-2010) για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου